Σφακιά – Ελιά

Μέσα από συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σφακίων, το gaiasense θα υποστηρίξει με τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας την ελιά, μια από τις πλέον παραδοσιακές καλλιέργειες της Κρήτης

Με λίγα λόγια

Σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σφακίων οι υπηρεσίες του gaiasense θα εφαρμοστούν στην καλλιέργεια Κορωνέικης και Τσουνάτης ελιάς στην περιοχή των Σφακίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense που έχουν αναπτυχθεί για την καλλιέργεια της ελιάς θα προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής και θα βελτιώσουν την αντιμετώπιση των κυριότερων εχθρών και ασθενειών της καλλιέργειας στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της άρδευσης, καθώς το αρδευτικό νερό σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από γεωτρήσεις, ενώ η ύπαρξη αμμωδών και εδαφών με πιο “βαριά” σύσταση διαφοροποιεί σημαντικά τις ανάγκες άρδευσης μεταξύ των διαφορετικών ελαιώνων που εντάσσονται στο πρόγραμμα.