Στυλίδα – Ελιά

Η καλλιέργεια της ελιάς υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense και στην περιοχή της Στυλίδας, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Στυλίδας.

Με λίγα λόγια

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας είναι ένας από τους ιστορικότερους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας και απαρτίζεται από 1.600 περίπου μέλη. Ο Συνεταιρισμός βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασία αναζήτησης τρόπων που θα δώσουν στα μέλη του την δυνατότητα να προωθήσουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά τα ποιοτικά προϊόντα τους.

Σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε η συνεργασία του ΑΕΣ Στυλίδας με το gaiasense, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της παραγωγής ελιάς. Οι υπηρεσίες θα εφαρμοστούν σε ελαιώνες με ελιές Αμφίσσης και θα στοχεύσουν κυρίως στην αντιμετώπιση των κυριότερων ασθενειών και εχθρών της καλλιέργειας στην περιοχή (κυκλοκόνιο και πυρηνοτρήτης αντίστοιχα), ενώ θα εξασφαλίσουν και τη βέλτιστη άρδευση και θρέψη των ελαιοδέντρων.