Πρέσπες – Ξερό φασόλι

Σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «Πελεκάνος», έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί με επιτυχία υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του ξερού φασολιού.

Με λίγα λόγια

Το ξερό φασόλι είναι σήμα-κατατεθέν της περιοχής των Πρεσπών, αναγνωρισμένο ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και αποτελεί τη σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «Πελεκάνος» αναπτύχθηκαν υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για τη λίπανση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας ξερού φασολιού, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που απειλούν την καλλιέργεια.

Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τη σημαντική επίδραση του μικροκλίματος κάθε περιοχής – ακόμη και σε μια σχετικά μικρή σε έκταση περιοχή – στη διαφοροποίηση της ανάπτυξης ασθενειών και προσβολών από εχθρούς. Όσον αφορά τη θρέψη των φυτών, παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην εμπειρική λίπανση και τις βασισμένες σε δεδομένα και έγκυρα επιστημονικά μοντέλα συμβουλές λίπανσης, με επιπτώσεις τόσο οικονομικές (κόστος λίπανσης) όσο και στην ποιότητα και στην ποσότητα της παραγωγής.

Πρακτικά, η εφαρμογή των υπηρεσιών του gaiasense στο χωράφι οδήγησε σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής χάρη στην καλύτερη διαχείριση λιπασμάτων και ψεκασμών, με παράλληλη ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής.