Οροπέδιο Λασιθίου – Πατάτα

Σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense προσαρμόζονται για να υποστηρίξουν την καλλιέργεια της πατάτας, μιας καλλιέργειας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή.

Με λίγα λόγια

Η περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου είναι γνωστή για τις υψηλής ποιότητας πατάτες που παράγει, χάρη στις ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής και στο έδαφος της περιοχής.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή του gaiasense πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου. Οι υπηρεσίες του gaiasense που έχουν αναπτυχθεί για την καλλιέργεια της πατάτας προσαρμόζονται σε αυτές τις συνθήκες για να δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την άρδευση, τη λίπανση αλλά και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών της πατάτας στην περιοχή, όπως η αλτερναρίωση, ο δορυφόρος και η φθοριµαία της πατάτας, μέσα από την έγκαιρη παροχή προειδοποιήσεων στους παραγωγούς. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα της φυτοπροστασίας της καλλιέργειας, αποφεύγονται οι άκαιρες και περιττές προληπτικές επεµβάσεις και κατά συνέπεια μειώνεται το κόστος παραγωγής.

Εξίσου σημαντική είναι και η υπηρεσία ευφυούς άρδευσης, καθώς στην περιοχή η πρόσβαση σε αρδευτικό νερό είναι περιορισμένη. Κατά συνέπεια, η βέλτιστη αξιοποίησή του είναι σημαντική προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση του πολύτιμου αυτού πόρου.