Χίος – Αμπέλι

Με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής οινοποιήσιμου σταφυλιού στη Χίο, έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense για τη λίπανση και τη φυτοπροστασία της καλλιέργειας.

Με λίγα λόγια

Η Χίος φημίζεται για το κρασί της από αρχαιοτάτων χρόνων, γεγονός που οφείλεται στο ιδιαίτερο μικροκλίμα και το έδαφός της. Η συγκεκριμένη εφαρμογή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οινοπαραγωγό Παντελή Γιαλιά, ο οποίος καλλιεργεί παραδοσιακές ποικιλίες αμπελιού για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κρασιών.

Σκοπός της συγκεκριμένης εφαρμογής των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισροών, που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και βελτίωση της παραγωγής οινοποιήσιμου σταφυλιού ως προς την ποιότητα και την ποσότητα, με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας κρασιών.

Καθώς πρόκειται για ξηρικούς αμπελώνες, όπως και η πλειοψηφία στο νησί, οι υπηρεσίες του gaiasense θα εστιάσουν στην βελτιστοποίηση της θρέψης και την προστασία τους από τους κυριότερους εχθρούς και ασθένειες στην περιοχή, όπως είναι το ωίδιο.