Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώων ΥΠΑΑΤ

Aνάπτυξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) καθώς και των εξατομικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους Φορείς που ασκούν ή εφαρμόζουν Αγροτική Πολιτική ή εμπλέκονται σε αυτή.

Highlights

Τι είναι

Τα ΜΑΑΕ και ΕΜΕΑΠΕΕ περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία για όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα (φυτική, ζωϊκή και αλιευτική), τα στοιχεία εκμεταλλεύσεων καθώς και στοιχεία των εμπόρων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Από το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών του έργου εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη αποτύπωση και διαχείριση των στοιχείων του αγροτικού τομέα, η οποία είναι δυναμικά προσπελάσιμη τόσο από τους παραγωγικούς συντελεστές όσο και από όλους τους Οργανισμούς και Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σε ποιούς απευθύνεται

1. Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα καθώς και στους εμπόρους αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, φαρμακευτικές εταιρείες, πιστοποιημένους κτηνιάτρους

2. Σε αρμόδιους φορείς όπως π.χ. ΥπΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΔΑΑ, ΚΕΠΠΥΕΛ, Μπενάκειο φυτοπαθολογικο ινστιτούτο κλπ.

Οφέλη για τον αγρότη
  • Δημιουργία του νέου Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία και δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών
  • Δημιουργία του νέου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) και δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών.
  • Δημιουργία ή/και αναβάθμιση κλαδικών Μητρώων
Τεχνολογικά Επιτεύγματα
  • 4 μηχανογραφικές εφαρμογές σε μία ενιαία Βάση Δεδομένων εξυπηρετούν 10 Μητρώα και διαλειτουργούν με τα υπόλοιπα
  • Μία και μοναδική σύγχρονη τεχνολογική Πλατφόρμα
  • Διασύνδεση και επικοινωνία όλων των Μητρώων
  • Πλήρης ταυτοποίηση παραγωγών
  • Ενοποίηση “backoffice” και “ψηφιακών υπηρεσιών” σε ενιαία εφαρμογή και τεχνολογική πλατφόρμα. Η πρόσβαση των διαφορετικών ομάδων χρηστών καθορίζεται δυναμικά από το σύστημα διαχείρισης χρηστών