SMARTWINERY

Για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίοι οινοπαραγωγοί στη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της παραγωγής τους, δημιουργήθηκε μια διαπεριφερειακή εταιρική σχέση μεταξύ βασικών φορέων, δηλαδή ερευνητικών ιδρυμάτων στον οινοπαραγωγικό τομέα (Πανεπιστήμιο της Μούρθια), κορυφαίων ΜΜΕ στον τομέα του εξοπλισμού παραγωγής οίνου και της καινοτομίας που βασίζεται σε δεδομένα (AGROVIN και NEUROPUBLIC) και της PTV, μίας ένωσης με εκτεταμένο δίκτυο στον αμπελοοινικό τομέα.

Με λίγα λόγια

Τι είναι το SMARTWINERY;

Η ανάγκη των οινοπαραγωγών για καινοτομία.

Για να διατηρήσει ο αμπελοοινικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό του, καθώς και την θέση του ως παγκόσμιος ηγέτης, πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες παγκόσμιες τάσεις. Αυτό σημαίνει προσαρμογή στις νέες καταναλωτικές συνήθειες ενός νεότερου, πιο ψηφιακού και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινού. Αυτό περιλαμβάνει τη δέσμευση για νέες τεχνολογίες καθώς και πιο αποδοτικές και βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τα μικρά και τα μεσαία οινοποιεία της ΕΕ, καθώς εξακολουθούν να βασίζονται σε παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Αυτό συνεπάγεται με την περιορισμένη αποτελεσματικότητα (αποδόσεις, κατανάλωση ενέργειας) και ασυνεπή προϊόντα, γεγονός που καθιστά δύσκολο για αυτά να συμβιβαστούν με τις μεταβαλλόμενες τάσεις και συνεπώς να ανταγωνιστούν τα μεγαλύτερα οινοποιεία.

Προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να επιμείνουν στον αμπελοοινικό τομέα, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί της ΕΕ πρέπει να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να αυξήσουν τα πρότυπα βιωσιμότητάς τους, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα κρασιού τους.

 

Διαπεριφερειακή σύμπραξη SMARTWINERY – Προώθηση της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας στην αμπελουργία.

 

Για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί στη βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της παραγωγής τους, δημιουργήθηκε μια διαπεριφερειακή εταιρική σχέση μεταξύ βασικών φορέων, δηλαδή ερευνητικών ιδρυμάτων στον οινοπαραγωγικό τομέα (Πανεπιστήμιο της Μούρθιας-UNIMURCIA), κορυφαίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) στον τομέα του εξοπλισμού παραγωγής οίνου και της καινοτομίας που βασίζεται σε δεδομένα (AGROVIN και NEUROPUBLIC) και της PTV, μίας ένωσης με εκτεταμένο δίκτυο στον αμπελοοινικό τομέα.

Το SMARTWINERY είναι μια σειρά τεχνολογικών και ψηφιακών λύσεων για την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας και της βιωσιμότητας των οινοποιείων. Μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων σταδίων επεξεργασίας και στη συνέχεια της ψηφιοποίησής τους, το SMARTWINERY:

 1. Βελτιώνει τον έλεγχο βασικών παραμέτρων του κρασιού (εξέλιξη της ζύμωσης, δυναμικό οξειδοαναγωγής του κρασιού, επίπεδα SO2 κατά την διαδικασία της επεξεργασίας) και επιταχύνει βασικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. εκχύλιση των επιθυμητών συστατικών του σταφυλιού: μεγαλύτερη αύξηση των φαινολογικών ενώσεων, των πολυσακχαριτών και των χαρακτηριστικών αρωμάτων της ποικιλίας του σταφυλιού, σταθεροποίηση του κρασιού κατά την παλαίωση)
   • Επομένως, το SMARTWINERY επιτρέπει τον διπλασιασμό της δυναμικότητας της επεξεργασίας στην ίδια εγκατάσταση, για παράδειγμα επεξεργασία περισσότερων κιλών σταφυλιών ταυτόχρονα καθώς και εξοικονόμηση χώρου λόγω μεγαλύτερης χρήσης των εγκατεστημένων αποθετηρίων)
 2. Απαιτεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη ίσων αποτελεσμάτων (περίπου 35% λιγότερη από την παραδοσιακή οινοποίηση)
   • Επομένως, το SMARTWINERY επιτρέπει 25% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους.
 3. Εξασφαλίζει ένα τελικό προϊόν στο οποίο αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες γεύσεις που οφείλονται σε θερμικές επεξεργασίες, καθώς και ο σχηματισμός καρκινογόνων ενώσεων. Επιπλέον, το σύνολο των τεχνολογιών του SMARTWINERY (π.χ. υπέρηχοι, έλεγχος δεξαμενών κ.α.) συμβάλλει στην αδρανοποίηση του αρχικού μικροβιακού φορτίου, γεγονός που επιτρέπει τη μείωση του επιπέδου του SO2 στο κρασί, ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως ως αντιμικροβιακός και αντιοξειδωτικός παράγοντας, αλλά είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία και περιορίζεται από τον κανονισμό (EC) αριθ. 1493/1999.
   • Με το τρόπο αυτό, το SMARTWINERY επιτρέπει την παραγωγή κρασιού υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της αγοράς.

 

Γενικό αντικείμενο του έργου SMARTWINERY

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και η ψηφιοποίηση των λύσεων SMARTWINERY σε μια βιομηχανική μονάδα επίδειξης (δυναμικότητας 4 τόνων/ώρα) και η πραγματοποίηση μιας επίδειξης πλήρους κλίμακας για την προετοιμασία και διάθεση της εγκατάστασης στην αγορά. Οι εξελίξεις αυτές θα βασιστούν σε μια διαπεριφερειακή σύμπραξη, όπου (i) Ισπανοί και Έλληνες εταίροι θα ενσωματώσουν και θα δοκιμάσουν τη μονάδα επίδειξης  σε πραγματικές συνθήκες, ενώ (ii) η Ισπανική ένωση οινοπαραγωγών και οι αντίστοιχες Ελληνικές  ενώσεις ως φορείς υποστήριξης, θα εμπλέξουν τους τελικούς χρήστες και τους περιφερειακούς φορείς σε διαδικασίες συνδημιουργίας και συνεργασίας.

Όλα τα παραπάνω θα επιτρέψουν να στο SMARTWINERY να εδραιωθεί στις καθιερωμένες και αναδυόμενες Ευρωπαϊκές αμπελουργικές περιοχές συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής βιωσιμότητάς.

Ειδικός στόχος 1: Σχεδιασμός της αναβαθμισμένης και ψηφιοποιημένης εγκατάστασης του SMARTWINERY και επίδειξη της ενσωμάτωσης των τεχνολογικών λύσεων.

Ειδικός στόχος 2: Χαρακτηρισμός της διαμόρφωσης και των μεταβλητών διεργασίας (π.χ. χρόνος, θερμοκρασία, οξυγόνωση) του SMARTWINERY για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων παραγωγής, της κατανάλωσης ενέργειας, της ποιότητας του κρασιού και των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Ειδικός στόχος 3: Διασφάλιση της επάρκειας των επιτευγμάτων του έργου στην αγορά (μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης των τελικών χρηστών στο σχεδιασμό του SMARTWINERY) και του διαπεριφερειακού αντίκτυπου της καινοτομίας SMARTWINERY (μέσω της συμμετοχής των περιφερειακών ενδιαφερομένων).

Ειδικός στόχος 4: Καθορισμός των απαραίτητων πτυχών για τη βιομηχανοποίηση της παραγωγής των διαφόρων συνιστωσών του SMARTWINERY, με τη δημιουργία μιας συσκευής που βασίζεται σε “κατά παραγγελία” ενότητες με μια σειρά δυνατοτήτων επεξεργασίας και εξαρτημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Ειδικός στόχος 5: Εξασφάλιση της ευρείας προβολής των αποτελεσμάτων του έργου στο κοινό.

Το έργο SMARTWINERY θα οδηγήσει σε ένα εργοστάσιο επίδειξης, το οποίο θα δημιουργηθεί από κοινού με τους οινοπαραγωγούς και θα είναι προσβάσιμο σε αυτούς. Η ανάπτυξη της λύσης θα συνδέεται άμεσα με τους τελικούς χρήστες, επιτυγχάνοντας έτσι την υιοθέτηση από την αγορά. Επιπλέον, η φάση επίδειξης, διάρκειας 22 μηνών, θα επιτρέψει την απόκτηση μιας σειράς σημαντικών παραμέτρων για την εγκατάσταση η οποία θα λειτουργεί σε βιομηχανική κλίμακα. Οι πληροφορίες αυτές θα προσδώσουν αξιοπιστία στη λύση SMARTWINERY και στα πρωτοποριακά αποτελέσματά της, επιτρέποντας την ομαλότερη είσοδο στην αγορά.

 

 Μερικές πληροφορίες για την Κοινοπραξία!

 

Επικεφαλής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Μούρθια (UNIVERSIDAD DE MURCIA, UMU), το οποίο μαζί με δύο καινοτόμες εταιρείες (AGROVIN και NEUROPUBLIC) που υποστηρίζονται από την ένωση οινοπαραγωγών (PTV + φορείς υποστήριξης) θα ενώσουν τις δυνάμεις τους και θα επενδύσουν στην αναβάθμιση και ψηφιοποίηση της SMARTWINERY.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026, έχει προϋπολογισμό 3.052.896,18 € και έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 2.137.027,32 € από το Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Επενδύσεων στην Καινοτομία (I3), ένα χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Universidad de Murcia (UMU) – Συντονιστής του έργου SMARTWINERY

Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια (UMU) είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην Περιφέρεια της Μούρθια. Το πανεπιστημιακό παράρτημα αποτελεί κοινή προσπάθεια διεθνών οργανώσεων, ερευνητικών κέντρων, τεχνολογικών πάρκων, εταιρειών και διοίκησης, που επιδιώκει να μεταμορφώσει την Περιφέρεια της Μούρθια σε πόλο διεθνούς υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, επιστήμης, επιχειρηματικότητας και πολιτισμού στη Μεσόγειο.

Η ερευνητική ομάδα που συντονίζει το έργο αυτό, με επικεφαλής την Dr. Encarna Gómez Plaza, διαθέτει την τεχνική εμπειρία για την πραγματοποίηση και την προσφορά διαφόρων τύπων φυσικοχημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων σταφυλιών, μούστου και κρασιών, σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους, οι οποίες αφορούν τόσο τα στάδια πριν από τη ζύμωση του οίνου, όσο και εκείνα που επηρεάζουν τη ζύμωση και εκείνα που ακολουθούν την ολοκλήρωσή της, πριν από τη διενέργεια των κατάλληλων διορθώσεων.

Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια συμμετέχει επίσης σε διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0. Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια και η εταιρεία Takasago ενώθηκαν για να δημιουργήσουν την έδρα Takasago Industry and Maintenance 4.0 Chair με στόχο την προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και διάδοσης γνώσεων στον τομέα της βιομηχανίας και της συντήρησης 4.0.

 

AGROVIN – Τεχνολογικός πάροχος

Αποστολή της AGROVIN είναι να παρέχει στα οινοποιεία οινολογικές λύσεις υψηλής τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που διατηρούν και την παραμικρή λεπτομέρεια στη διαδικασία οινοποίησης. Η AGROVIN μαζί με σημαντικά οινοποιεία, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια συμμετέχει σε διάφορα έργα Έρευνας & Καινοτομίας που σχετίζονται με τον κόσμο του κρασιού.   Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι ένας νέος διαφορετικός εξοπλισμός, σχεδιασμένος για να αυξήσει τον έλεγχο της διαδικασίας της οινοποίησης και να δημιουργήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Η AGROVIN διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών πιστοποιημένο από την ENAC, όπου πραγματοποιούνται ποικίλοι μικροβιολογικοί και χημικοί προσδιορισμοί για την οινολογική βιομηχανία

 

PTVΜία τεχνολογική πλατφόρμα οίνου

Η PTV δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον αμπελοοινικό τομέα και έχει καθιερώσει την πρώτη κοινή στρατηγική  Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (R&D&I) για τον αμπελοοινικό τομέα στην Ισπανία.

Έτσι, η PTV ενεργεί ενσωματώνοντας όλους τους φορείς R&D&I στον αμπελοοινικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων οινοποιείων, εταιρειών της βοηθητικής αμπελοοινικής βιομηχανίας, ερευνητικών ομάδων, τεχνολογικών κέντρων, ακόμη και επιχειρήσεις και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Από τη δημιουργία της, το 2011, έχει ενισχύσει 173 έργα Έρευνας & Καινοτομίας  με περισσότερα από 137,7 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά τα έργα επικεντρώνονται στους στόχους της Στρατηγικής Ατζέντας για την Καινοτομία στον Οίνου.

 

NEUROPUBLIC – The technological partner

είναι μια πρωτοποριακή εταιρείας Πληροφορικής και Τεχνολογίας που δισρύθηκε το 2003 στον Πειραιά. Η ΝΡ εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε Wen και Cloud περιβάλλον. Έχει δημιουργήσει την πρώτη και μοναδική υποδομή μεγάλης κλίμακας Διαδικτύου των Πραγμάτων στην Ελλάδα, με χιλιάδες ασύρματους αισθητήρες δικής μας σχεδίασης και κατασκευής εγκατεστημένους στην αγροτική γη. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της NEUROPUBLIC χρησιμοποιούνται με επιτυχία για περισσότερα από 10 χρόνια, από περισσότερους από 800.000 τελικούς χρήστες στους τομείς της γεωργίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της υγείας, μεταξύ άλλων.

Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI (www.aioti.eu), το BDVA (www.bdva.eu), το EARSC (www.earsc.org) και η Farm Europe (www.farm-europe.eu), επενδύει σημαντικούς πόρους στην Έρευνα και Ανάπτυξη και εφαρμόζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις αλλά και τις νέες τάσεις της αγοράς. Η NP έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (όπως τα Η2020 Ploutos, Η2020 QuantiFarm, LIFE GAIA Sense, Η2020 Farmtopia. κλπ), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) (όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR) αλλά και εθνικών ερευνητικών έργων (όπως τα ΕΔΚ SymbIoT και ΕΔΚ SmartPeach).

 

Επιπλέον, η κοινοπραξία θα υποστηριχθεί από τους ακόλουθους ελληνικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους/το ενδιαφέρον τους να συνεργαστούν εξασφαλίζοντας την προβολή του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς του αμπελοοινικού τομέα και προσκαλώντας τα μέλη τους να συμμετάσχουν στις συνεδρίες του κόμβου γνώσης:

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε μας στα social media του έργου!

LinkedIn: SMARTWINERY

X (Twitter): @SMARTWINERY