Εταιρικά νέα ◦ 16—10—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

14 μέτρα «θωρακίζουν» οικονομικά τον Δήμο Θεσσαλονίκης – ενεργός ο ρόλος της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 16—10—2014

Την διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας των οικονομικών υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης και την προστασία του από περιπτώσεις κακοδιαχείρισης , κάνει πράξη ένα νεοσύστατο πακέτο δεκατεσσάρων μέτρων.

 Το πακέτο παρουσίασε τη Δευτέρα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης, Χασδάι Καπόν, στο πλαίσιο του δημοτικού συμβουλίου του ταμειακού απολογισμού και του ισολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Η NEUROPUBLIC Α.Ε. έχει σταθεί αρωγός στο εγχείρημα του δήμου Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας με ουσιαστικό τρόπο στην επιτυχή προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Έχοντας αναπτύξει και υποστηρίξει τόσο το Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης, όσο και το πληροφοριακό Σύστημα (ERP), που επιτρέπει τη συνένωση όλων των επιμέρους οικονομικών ή και διοικητικων κυκλωμάτων, η εταιρεία έχει διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στην όλη διαδικασία.
Τα ανωτέρω συστήματα αποτέλεσαν τα εργαλεία για να μπορέσουν οι οικονομικές καταστάσεις του δήμου Θεσσαλονίκης να κλείσουν με πλεόνασμα 26 εκατ. ευρώ (το 2010 ο δήμος είχε ζημίες 51,2 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Καπόν.
«Η οικονομική διαχείριση του δήμου επιτέλους μπήκε σε μία σειρά», σχολίασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ενώ ο Χασδάι Καπόν είπα χαρακτηριστικά ότι «ο δήμος βρίσκεται σε καλή και σταθερή οικονομική κατάσταση παρά την κρίση».
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Ανάπτυξης το πλεόνασμα των 26 εκατ. ευρώ που επιτεύχθηκε επιτρέπει στο δήμο Θεσσαλονίκης να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, προχωρώντας σε μειώσεις στους φόρους και παράλληλα σε αύξηση των επενδύσεων και των κοινωνικών παροχών.
Μάλιστα, όπως ανέφερε ο κ. Καπόν, πλέον ο δήμος Θεσσαλονίκης πληρώνει τους προμηθευτές του ακόμη και μέσα σε 30 ημέρες από την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών. «Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του δήμου δεν ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ», είπε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Η συμβολή της NEUROPUBLIC στην όλη προσπάθεια είναι αδιαμφισβήτητη και αξιομνημόνευτη. Το Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης της εταιρείας είναι μοναδικό στο χώρο της Αυτοδιοίκησης ως προς την πληρότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια και μπορεί να καλύψει ανάγκες μεσαίων και μεγάλων οργανισμών, σε ένα τεράστιο πλήθος διοικητικών και οικονομικών αναγκών.