Εταιρικά νέα ◦ 07—12—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναφορά από το Deep-Dive Webinar του AgTech7 με συνδιοργανωτή τη NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 07—12—2020

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2020, η NEUROPUBLIC και το South-East European Research Centre (SEERC) συνδιοργάνωσαν ένα webinar με αντικείμενο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα και τεχνικές marketing βασισμένες στη νευροεπιστήμη.

Το webinar υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου AgTech7, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε., και απευθύνθηκε σε φοιτητές πανεπιστημίων, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και σε άλλους εμπλεκόμενους στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

AgTech7 webinar

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τη σημαντική δυναμική της εφαρμογής τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things / IoT) και Παρατήρησης της Γης (Earth Observation / EO) στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και τις τελευταίες τάσεις  της εφαρμογής τεχνικών μάρκετινγκ νευροεπιστήμης επίσης στον αγροδιατροφικό τομέα, σε συνδυασμό με πρακτικά, πραγματικά παραδείγματα.

Το εργαστήριο ξεκίνησε με μια σύντομη εισαγωγή στο έργο AgTech7, και ακολούθησε η παρουσίαση της NEUROPUBLIC, με την ανάλυση διαφόρων πτυχών των τεχνολογιών IoT και EO, και το πώς αυτές χρησιμοποιούνται στην πράξη για την αύξηση των αποδόσεων και τη μείωση των εισροών όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα και αρδευτικό νερό στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ευφυούς γεωργίας.

Η δεύτερη παρουσίαση έγινε από το SEERC και εστίασε σε τεχνικές μάρκετινγκ βασισμένες στη νευροεπιστήμη, που βρίσκουν εφαρμογή σε αλλαγές διατροφικών συνηθειών και εξατομικευμένο branding.

Στη συνέχεια των παρουσιάσεων των δύο ενοτήτων, ακολούθησε η επίδειξη ενός πραγματικού παραδείγματος εφαρμογής τεχνολογιών IoT και EO στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense, και πιο συγκεκριμένα σε αγροτεμάχια με καλλιέργεια πατάτας που βρίσκονται στην Πολωνία και την Κύπρο. Πρόκειται για το Use Case 1.6 “Data-Driven Potato Production” (IoT4Potato), το οποίο συντονίζει η NEUROPUBLIC.

Το webinar ολοκληρώθηκε με μια ενότητα ερωτήσεων & απαντήσεων (Q&A session) ανάμεσα στους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες, σε συνδυασμό με μια συζήτηση σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την αγροτεχνολογία, και αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.