Εταιρικά νέα ◦ 16—11—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανανέωση πιστοποίησης απο τη Cisco για τη NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 16—11—2015

Η NEUROPUBLIC ΑΕ εκπλήρωσε με επιτυχία όλα τα κριτήρια εξειδίκευσης ως Select Partner της Cisco για την περίοδο 2016-2017, στην ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΜΑΛΤΑ.

Με την πιστοποίηση επιβεβαιώνεται για μια ακόμη χρονιά η τεχνολογική εξειδίκευση της εταιρείας στον τομέα παροχής και υποστήριξης λύσεων δικτύωσης, με τη συνεργασία της CISCO, αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα αυτό.

Για άλλη μια χρονιά η εταιρεία επέλεξε να επενδύσει σε πόρους και τεχνολογίες που της παρέχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζει και να υποστηρίζει με απόλυτη ασφάλεια και υψηλή ποιότητα τις διαδικτυακές της υπηρεσίες προς τους πελάτες της.