Εταιρικά νέα ◦ 21—06—2022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοίγει το πρόγραμμα Έξυπνες Πόλεις για τους ΟΤΑ

Εταιρικά νέα ◦ 21—06—2022

Τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» θα έχουν, από την 1η Ιουλίου, 315 Δήμοι της χώρας με πληθυσμό κάτω των 100 χιλιάδων κατοίκων. Η υποβολή των προτάσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ (ΟΠΣ ΕΣΠΑ), ενώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών, με την επιλογή ψηφιακών έργων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις προτεραιότητες του κάθε Δήμου μέσα από έναν κατάλογο έργων σε επτά (7) κατηγορίες:

  • Βιώσιμη Μετακίνηση
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων
  • Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης
  • Βελτίωση Ποιότητας Ζωής
  • Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας, Διαβούλευσης και Διαφάνειας
  • Προστασία από Κυβερνοεπιθέσεις και Ενίσχυση Ψηφιακών Υποδομών

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί προτεραιότητα και δέσμευση της εταιρείας Πληροφορικής & Τεχνολογίας NEUROPUBLIC, η οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που «αγκαλιάζει» τόσο την εξυπηρέτηση των Πολιτών όσο και τις υποδομές των οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του κάθε Δήμου.

Στόχος, η διαμόρφωση σύγχρονων και φιλικών προς τους δημότες διαδικασιών και δομών, αλλά και η ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δημοτικού μηχανισμού.

Οι υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες και προϊόντα της NEUROPUBLIC προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε Οργανισμού, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δράσεων που εμπίπτουν στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις». Πρόκειται για πρωτοποριακά συστήματα που συνεργάζονται μεταξύ τους, προσφέροντας λύσεις με κοινό αντικείμενο αναφοράς: την καλύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο διαδραστική λειτουργία του Δήμου, καθώς και την προσωποποιημένη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του Πολίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.