Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πιστοποίηση του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2016

Στις 17 & 18 Μαΐου 2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών της NEUROPUBLIC από την TÜV AUSTRIA HELLAS.

Η ΝEUROPUBLIC είναι από τις λίγες εταιρείες που σχεδίασαν και εφαρμόζουν ένα σύστημα στο οποίο έχουν ενοποιηθεί οι απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων ISO (EN ISO 9001 και ISO/IEC 27001) και το οποίο επιθεωρήθηκε ταυτόχρονα και ως προς τα δύο αυτά πρότυπα.

Η NEUROPUBLIC στα πλαίσια της σχεδίασης και της εφαρμογής του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών, συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων. Υπενθυμίζεται πως η NEUROPUBLIC υπήρξε η πρώτη και για αρκετά χρόνια (από το 2005) η μόνη εταιρεία Πληροφορικής στην Ελλάδα που είχε εφαρμόσει το πιστοποιημένο σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (είχε πιστοποιηθεί με το τότε ισχύον πρότυπο BS 7799-2, το οποίο αργότερα υιοθετήθηκε από τον ISO ως ISO/IEC 27001).

Η πιστοποίηση αυτή επισφραγίζει τον σταθερό προσανατολισμό της εταιρείας στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής με υψηλό επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών.