Εταιρικά νέα ◦ 08—03—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δελτίο Τύπου: Δικαίωση της NEUROPUBLIC για τον Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εταιρικά νέα ◦ 08—03—2021

Ανακοινώθηκε σήμερα και αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αρ. πρωτ. 15655/8.3.2021, με την οποία ματαιώθηκε ο Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί από το 2006 έως το 2020 καθώς και Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.) και Παροχή απαραίτητης υποδομής για την υποβολή των Δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2021».

Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει, έστω και με τον τρόπο αυτό, τη NEUROPUBLIC η οποία είχε εξαρχής διαπιστώσει τις πρακτικές και νομικές αδυναμίες του συγκεκριμένου διαγωνισμού, είχε εκφράσει τους προβληματισμούς της και προέβη σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες  για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ομαλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου.

Από σήμερα η NEUROPUBLIC προχωρά στην υλοποίηση του έργου που ανέλαβε στο πλαίσιο της σύμβασης που υπέγραψε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ  μέσα σε ένα περιβάλλον νομιμότητας και εμπιστοσύνης εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥπΑΑΤ και με την βεβαιότητα ότι η εταιρεία μας, όπως πάντα, θα ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις με επιτυχία.