Εταιρικά νέα ◦ 02—02—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διάκριση της NEUROPUBLIC σε βραβεία καινοτομίας και απόδοσης του si-Cluster

Εταιρικά νέα ◦ 02—02—2015

Το τρίτο βραβείο σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο α2-innohub στο Μαρούσι και αφορούσε τις συνεργατικές δράσεις του si-Cluster απέσπασε η NEUROPUBLIC A.E.

Σκοπός της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των προσπαθειών των μελών του si-Cluster για τη συμβολή τους στον κλάδο αεροδιαστημικής της Ελλάδας. Κριτήριο για τις βραβεύσεις αποτέλεσαν σημαντικοί δείκτες απόδοσης και καινοτομίας.
Συγκεκριμένα, το si-Cluster βράβευσε τις εταιρείες που διακρίθηκαν για τη δράση τους το προηγούμενο έτος, έχοντας ως βασικό κριτήριο βράβευσης τη θετική συνεισφορά σε συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (key performance indicators KPIs) του cluster, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ιδιαίτερη σημασία στη βιομηχανική και επιστημονική αριστεία σε συγκεκριμένα πεδία των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Μεταξύ των κριτηριών, βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι νικήτριες εταιρείες ήταν ο κύκλος εργασιών (turnover), τα έσοδα που προήλθαν από τις εξαγωγές (exports), οι ιδιωτικές επενδύσεις που προσελκύθηκαν (investments from private investors), αριθμός εργαζομένων (employees) και η καινοτομικότητα βάσει των κατατεθειμένων πατεντών (applications from patents filed).
Όσον αφορά την εταιρεία NEUROPUBLIC, αυτή κατέλαβε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη, λαμβάνοντας την εξής αξιολόγηση:
  • turnover +4%
  • exports +9%
  • employees +43%
  • investements +85%
Η σημαντική διάκριση που απέσπασε η NEUROPUBLIC έρχεται ως φυσική εξέλιξη των επιτυχημένων πρακτικών της, στο πλαίσιο της σαφούς επιδίωξής της για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών μέσω της εξερεύνησης νέων καινοτόμων δρόμων. Με τη συμμετοχή της στο si-Cluster, η NeuroPublic τάσσεται έμπρακτα υπέρ μιας κοινής προσπάθειας προώθησης της ελληνικής τεχνολογίας διαστήματος και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα διεθνώς. Η προσπάθεια αυτή ήδη καταγράφει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πορεία και την εξέλιξη των εταιρειών που αποτελούν τη σύμπραξη, κάτι που τονίστηκε και στο τέλος της ανωτέρω εκδήλωσης.
Σε δηλώσεις του με αφορμή τη βράβευση της εταιρείας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της NEUROPUBLIC Ιωάννης Μαυρουδής τόνισε τα εξής:
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση του si-Cluster για τη σημερινή βράβευση. Είναι πολύ σπουδαίο για εμάς να αναγνωρίζονται οι κόποι και οι προσπάθειες όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Η Ελλάδα έχει ένα πλούσιο παραγωγικό ιστό, τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να επενδύσουμε σε αυτόν. Στόχος μας για την επόμενη χρονιά είναι να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας στην ευρωπαϊκή αγορά“.
Στη φωτογραφία ο κ. Μαυρουδής παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους της NEUROPUBLIC