Εταιρικά νέα ◦ 18—10—2023
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της NEUROPUBLIC Α.Ε. 31/10/2023

Εταιρικά νέα ◦ 18—10—2023

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με την από 10 Οκτωβρίου 2023 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “NEUROPUBLIC A.E.”, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31/10/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά, οδός Μεθώνης 6.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ.