Εταιρικά νέα ◦ 25—11—2013
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έναρξη στις συνεργατικές δράσεις του Si – Cluster (πρόγραμμα για τη διαστημική τεχνολογία)

Εταιρικά νέα ◦ 25—11—2013

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η NEUROPUBLIC Α.Ε. εντάχθηκε στον Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών, στο πλαίσιο της δράσης «Si – Cluster».

Η Δράση διεκπεραιώνεται δια μέσου σύμπραξης εταιρειών και περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πληρώντας τις προϋποθέσεις της υψηλής ποιότητας και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της και την ευρεία προϊοντική βάση της, η εταιρεία «κέρδισε» την ένταξή της στο Si – Cluster, όπου θα ενώσει τις δυνάμεις της με άλλες ώριμες εταιρείες και startups, πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα.

Η συμμετοχή της NEUROPUBLIC Α.Ε. σε αυτό το σύστημα αναδεικνύει εκ νέου την πάγια επιδίωξη της εταιρείας για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, με την εξερεύνηση νέων καινοτόμων μονοπατιών δίχως κανένα εφησυχασμό. Με τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη ομάδα, η NEUROPUBLIC Α.Ε. τάσσεται έμπρακτα υπέρ μιας κοινής προσπάθειας προώθησης της ελληνικής τεχνολογίας διαστήματος και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας στον τομέα διεθνώς.

Η πλειοψηφία των μελών του si-Cluster συμμετέχουν σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου, είτε συλλογικά, είτε ανεξάρτητα. Αυτό συνεπάγεται τη σημαντική τεχνογνωσία και την υψηλή εξειδίκευσή τους σε διαστημικές επικοινωνίες, τηλε-αισθητήρες, νέα υλικά και εφαρμογές σχετικές με θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, όπως:

  • παρακολούθηση του περιβάλλοντος,
  • προστασία πολιτών σε καταστάσεις ανάγκης,
  • εφαρμογές GIS,
  • ασφάλεια συνόρων και ακτών,
  • έξυπνα ηλεκτρικά συστήματα,
  • έξυπνα και ασφαλή μεταφορικά συστήματα (θαλάσσιες, εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές).

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υλοποιηθούν τρία συνεργατικά έργα αιχμής και ένα σύνολο 13 επιχειρηματικών σχεδίων που θα αναδείξουν τους συνεργατικούς δεσμούς ανάμεσα στα μέλη του si-Cluster, που έχουν διαρκή τους στόχο την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δεικτών των επιχειρήσεων, καθώς και των δεικτών καινοτομίας.

Τμήμα Επικοινωνίας & Marketing
Επικοινωνία: [email protected]
www.neuropublic.gr