Εταιρικά νέα ◦ 05—03—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επαναπιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για τη NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 05—03—2015

Στις 4 Μαρτίου 2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της NEUROPUBLIC κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 από τον Οργανισμό Ελέγχου, Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS.

Το 2005 η NEUROPUBLIC έγινε η πρώτη, και για πολλά έτη η μόνη, ελληνική εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που πιστοποιήθηκε ως προς  την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με την αρχική έκδοση του προτύπου BS 7999-2:2002, και στη συνέχεια, κατόπιν της υιοθέτησής του από τον Διεθνή Οργανισμό ISO, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2005.

Επίσης, από το 2004 η NEUROPUBLIC εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001. Οι πιστοποιήσεις αυτές συνιστούν απόδειξη της σταθερής, στρατηγικής προσήλωσης της εταιρείας στην ποιότητα και τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργεί και παρέχει στους πελάτες της.