Εταιρικά νέα ◦ 12—06—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επιστημονικό άρθρο αναδεικνύει τη συνεισφορά της ευφυούς γεωργίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Εταιρικά νέα ◦ 12—06—2020

Ερευνητές από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και τη NEUROPUBLIC συνεργάστηκαν για τη συγγραφή επιστημονικού άρθρου με τίτλο “Smart Farming Techniques for Climate Change Adaptation in Cyprus” (Τεχνικές ευφυούς γεωργίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Κύπρο).

Το άρθρο δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Atmosphere του πρωτοπόρου σε θέματα ανοικτής πρόσβασης (open access) εκδοτικού φορέα MDPI, και αναφέρεται στο gaiasense ως μία προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που συμβάλλει στην προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή, και μπορεί ταυτόχρονα να βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής τους.

Η εργασία περιγράφει την καινοτόμο προσέγγιση του gaiasense για παροχή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας χωρίς την ανάγκη να επενδύσουν οι αγρότες σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εστιάζει στην πιλοτική εφαρμογή του gaiasense σε καλλιέργεια πατάτας στην Κύπρο, του πλέον εξαγώγιμου αγροτικού προϊόντος της Κύπρου, και τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης αρδευτικού νερού αλλά και της βελτιστοποίησης των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων που οδηγούν σε σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Μπορείτε να διαβάσετε το επιστημονικό άρθρο στην ιστοσελίδα του περιοδικού Atmosphere.