Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης στο Παπάφειο Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης


papafeio thessaloniki

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου Πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης στο Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Το σύστημα τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Το Παπάφειο Ίδρυμα «ο Μελιτεύς» της Θεσσαλονίκης, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το ίδρυμα εμπιστεύτηκε το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της NEUROPUBLIC AE. Το Πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της NEUROPUBLIC AE αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης για το Δημόσιο τομέα.