Εταιρικά νέα ◦ 15—02—2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έργο της NEUROPUBLIC A.E. στο Παπάφειο Θεσσαλονίκης

Εταιρικά νέα ◦ 15—02—2018

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου Πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης στο Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Το σύστημα τέθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Το Παπάφειο Ίδρυμα “ο Μελιτεύς” της Θεσσαλονίκης, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Το ίδρυμα εμπιστεύτηκε το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της NEUROPUBLIC AE. Το Πληροφοριακό σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της NEUROPUBLIC AE αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης για το Δημόσιο τομέα.