Εταιρικά νέα ◦ 16—06—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ημερίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα, 22/6/2015 με τη συμμετοχή στελεχών της NEUROPUBLIC AE

Εταιρικά νέα ◦ 16—06—2015

Στο πλαίσιο των δράσεων ΔΙΑΧΥΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της πράξης “Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e-ΥΠΑΑΤ)”.

Εκτενή ενημέρωση για δέκα έργα του Επιχειρησιακού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, συνολικού προϋπολογισμού 12.676.000€, που ενέκρινε προς υλοποίηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης παρέχει ο οργανισμός, μέσω προσεχούς Ημερίδας που διοργανώνει.

Η NEUROPUBLIC A.E. συμμετέχει ενεργά ως φορέας υλοποίησης σε ένα από αυτά, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση του έργου “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”. Η ανάθεση του έργου έγινε ύστερα από προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, όπως συνέβη και σε άλλα οκτώ εκ των ανωτέρω. Το δέκατο έργο σχετίζεται με την υποστήριξη των υπολοίπων εννέα από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΥΠΑΠΕΝ.

Η ενημέρωση αφορά στις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των έργων, καθώς και στις βελτιώσεις που οι υπηρεσίες αυτές αναμένεται να επιφέρουν, τόσο στο επιχειρησιακό και επιχειρηματικό κλίμα, όσο και στη ζωή των τους παραγωγικών συντελεστών του αγροτικού τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν μια πιο σαφή εικόνα στην Ημερίδα που διοργανώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Intrasoft International (19ο χλμ Λ. Μαρκοπούλου, Παιανία) από τις 09:00 έως τις 16:30, στο πλαίσιο των δράσεων ΔΙΑΧΥΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ της πράξης “Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Υπηρεσίες (e-ΥΠΑΑΤ)”. Στο κάλεσμά του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απευθύνεται προς όλους τους ωφελούμενους της πράξης, ήτοι:

α) τους παραγωγικούς συντελεστές του αγροτικού τομέα (αγρότες, ενώσεις, οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, εταιρίες, επαγγελματίες, επιστήμονες καθώς και επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλογικούς φορείς),

β) τους φορείς της κυβέρνησης (ΥΠΑΠΕΝ Αγροτική Ανάπτυξη, Φορείς και Οργανισμοί του Αγροτικού Τομέα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης),

γ) τα Επιστημονικά και Ερευνητικά ιδρύματα του Αγροτικού Τομέα (Πανεπιστήμια, Ιδρύματα Ερευνών).

Όσον αφορά το έργο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ” που υλοποιεί η NEUROPUBLIC, έχει ως αντικείμενό του:

  • Τη δημιουργία του νέου Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία και δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών
  • Τη δημιουργία του νέου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) και δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών.
  • Τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση κλαδικών Μητρώων και ενοποίηση με το ΕΜΕΑΠΕΕ
  • Τη δημιουργία Ψηφιακής Καρτέλας Αγροτικού Συντελεστή για άντληση συνολικής προσωποποιημένης πληροφορίας από συστήματα του Υ.Π.Α.Π.Ε. και εποπτευόμενων φορέων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ΕΛ.Γ.Α.)
  • Τη δημιουργία Εφαρμογής WebGIS για προβολή και επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων
  • Τη δημιουργία του Μητρώου Διάθεσης Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΔΓΦ)
  • Τη δημιουργία του Μητρώου Δεσποζόμενων και Αδέσποτων Ζώων (ΜΔΑΖ)
  • Την ανάπτυξη ενός συνόλου Web Services για διαλειτουργία με άλλα συστήματα

Η συμμετοχή της NEUROPUBLIC στη σημαντική αυτή ομάδα έργων είναι ενδεικτική της στόχευσης της εταιρείας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων.

Η NEUROPUBLIC επιδιώκει με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών της αγροτικής οικονομίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τις προθέσεις της.

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ