Εταιρικά νέα ◦ 03—03—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γεννήτορας Κώδικα – μια πρωτοποριακή τεχνολογία από τη NEUROPUBLIC A.E.

Εταιρικά νέα ◦ 03—03—2017

Η NEUROPUBLIC Α.Ε., προσεγγίζοντας τα 15 έτη επιτυχημένης παρουσίας στον Ελληνικό χώρο, διοργάνωσε εκδήλωση, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στο κέντρο της Αθήνας.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 300 προσκεκλημένοι, παρουσιάστηκε η πορεία και η δραστηριότητα της εταιρείας κατά το 2016 καθώς και οι στόχοι και τα σχέδια της για το 2017 και το ευρύτερο μέλλον.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν, μεταξύ των άλλων, από τον Διευθυντή Παραγωγής και Ανάπτυξης Δρ. Γιώργο Μαμάη, οι καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας που αναπτύχθηκαν και ενσωματώθηκαν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τα τελευταία χρόνια, και κατέστησαν την εταιρεία μία από τις πιο ανταγωνιστικές και παραγωγικές εταιρείες της Ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και των Cloud υπηρεσιών.
Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες και καινοτόμες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν είναι ο Γεννήτορας Κώδικα (Code Generator) NeuroCode, μία πρωτοποριακή τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία επιτρέπει την αυτόματη σύνδεση κωδίκων που παράγονται από διαφορετικά εργαλεία μοντελοποίησης (software modeling tools). Με τη χρήση του γεννήτορα κώδικα NeuroCode, o παραγόμενος νέος κώδικας προκύπτει αυτόματα, αποφεύγοντας την επίπονη και επιρρεπή σε λάθη χειροκίνητη μεθοδολογία προγραμματισμού.
Η τεχνολογία του Γεννήτορα Κώδικα αναπτύχθηκε από την ομάδα μηχανικών πληροφορικής του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης της NEUROPUBLIC στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency – ESA), με βάση την τεχνογνωσία της εταιρείας στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσατε στη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Μαμάης, συντονιστής της ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης του Γεννήτορα Κώδικα, στην εφημερίδα Ύπαιθρο Χώρα.