Εταιρικά νέα ◦ 08—03—2023
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H NEUROPUBLIC σπόνσορας στο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας

Εταιρικά νέα ◦ 08—03—2023

Με θέμα «Σύγχρονες μορφές δακοπροστασίας των ελαιώνων» πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το διήμερο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε).

Σκοπός του, η δημιουργία ενός ανοικτού φόρουμ συζήτησης μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, γεωπόνων από τις ελαιοκομικές περιφέρειες με πλούσια εμπειρία, των κατά τόπους ΔΑΟΚ, του Υπουργείου και ξένων εμπειρογνωμόνων από Μεσογειακές χώρες, καθώς και η διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων πάνω στο φλέγον θέμα του δάκου που αποτελεί τον κυριότερο εντομολογικό εχθρό των ελληνικών ελαιώνων.

Ανάμεσα στους χορηγούς του συνεδρίου ήταν και η NEUROPUBLIC που στηρίζει αδιάλειπτα και ουσιαστικά τον Έλληνα αγρότη και, πιο συγκεκριμένα, τον ελαιοπαραγωγό που εξαιτίας του δάκου απειλείται κάθε χρόνο με ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος του, τόσο του ελαιολάδου όσο και των επιτραπέζιων ελιών, οι οποίες είναι ακόμη πιο ευάλωτες.

Μάλιστα, η NEUROPUBLIC και το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense βάζουν τις τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία του παραγωγού ελιάς και τον συνδράμουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής και σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα, τον βοηθούν να βελτιώσει και να αναδείξει τα προϊόντα που βγαίνουν από τους ελληνικούς ελαιώνες.

Το συνέδριο ανέδειξε τις σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης και καταπολέμησης του δάκου, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις ασθένειες και τους εχθρούς που απειλούν την ελιά και έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη συγκρότησης ενός αξιόπιστου θεσμικού πόλου για τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ελιά και τα προϊόντα της.