Εταιρικά νέα ◦ 07—03—2019
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC σε ημερίδα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εταιρικά νέα ◦ 07—03—2019

Η NEUROPUBLIC συμμετείχε στην ημερίδα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ κατά τη διάρκεια της Agrothessaly, το Σάββατο 02/03/2019.

Αντικείμενο ημερίδας

Η ημερίδα, είχε σαν αντικείμενο την παρουσίαση των στόχων ίδρυσης και λειτουργίας της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και επιδίωξη των διοργανωτών αποτέλεσε η προβολή της εταιρείας στους επισκέπτες, η οργάνωση επαφών – συναντήσεων  με επιχειρηματίες και φορείς της αγροτικής παραγωγής για ενθάρρυνση μελλοντικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ομιλητές από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ανέπτυξαν τις θέσεις τους για τα οφέλη από την ευφυή γεωργία, για το ρόλο του γεωργικού συμβούλου και για την δημιουργική συνεργασία αγροτών, γεωτεχνικών και επιστημόνων

Συγκεκριμένα, αναφορά στα άμεσα οφέλη της ευφυούς γεωργίας και τις δυνατότητές της στο μέλλον, έκανε ο κ. Φ. Χατζηπαπαδόπουλος, μέλος του ΔΣ της Αγροτικής Καινοτομίας και πρόεδρος της ΝEUROPUBLIC.

Με συγκεκριμένα παραδείγματα από την υφιστάμενη εφαρμογή του “gaiasense” στην επικράτεια και σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, απέδειξε πως οι καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής, η ανάπτυξη και παροχή γεωργικής συμβουλευτικής μέσω της τεχνολογικής και ψηφιακής πλατφόρμας “gaiasense” μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση ποσοτικά και ποιοτικά του γεωργικού αποτελέσματος, στην αναλογική μείωση του κόστους παραγωγής και σε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στη συνέχεια ο κ. Χ. Τρέλλης, μέλος του ΔΣ της Αγροτικής Καινοτομίας, τόνισε την αξία της γεωργικής συμβουλευτικής για τον αγρότη και την αναγκαιότητα προκήρυξης και αξιοποίησης του αντίστοιχου Μ2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Ευφυής Συμβουλευτική μπορεί να αποτελέσει αρωγό σε ένα εθνικό σύστημα παροχής συμβουλών όπου η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία θα συνδέονται με εφαρμογές στην ίδια την γεωργική πράξη. Στόχο της Αγροτικής Καινοτομίας αποτελεί η ανάπτυξη της γεωργικής συμβουλής, η ενίσχυση του ρόλου του γεωργικού συμβούλου και η συμβολή της στην υλοποίηση του μέτρου 2 και τη συνολική απορροφητικότητά του. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πως αυτή η νέου τύπου Συμβουλευτική ανταποκρίνεται στο γράμμα και το πνεύμα των συζητήσεων για τη νέα ΚΑΠ και πως καλύπτει τις απαιτήσεις της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της εταιρείας, τη μετοχική της σύνθεση όπως εκφράζεται με την συμμετοχή των τριών βασικών πυλώνων της γεωργικής ανάπτυξης (αγρότες-γεωτεχνικοί-επιστήμη και τεχνολογία), με αναφορά στο τι κάνει η Αγροτική Καινοτομία, στους στόχους και στο πλάνο ανάπτυξής της από τον κ. Ν. Στουπή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αγροτικής Καινοτομίας.
Το κοινό της εκδήλωσης παρακολούθησε την εκδήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είχε την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις και να λάβει απαντήσεις για τα σημαντικά θέματα του αγροδιατροφικού τομέα.

Την συζήτηση της εκδήλωσης συντόνισε ο κ. Π. Κακαφίκας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Καινοτομίας.