Εταιρικά νέα ◦ 07—02—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC συμμετέχει σε συνάντηση του πανευρωπαϊκού δικτύου AIOTI

Εταιρικά νέα ◦ 07—02—2017

Η NEUROPUBLIC ήταν ένας από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στη συνάντηση της ομάδας εργασίας του πανευρωπαϊκού δικτύου AIOTI με αντικείμενο την Ευφυή Γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια.

Μεταξύ των οργανισμών που εκπροσωπήθηκαν ήταν η Bayer, η IBM, η Siemens, η COPA COGECA (ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών) και η CEMA (ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων κατασκευαστών γεωργικών μηχανημάτων) καθώς και αριθμός SMEs που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30/1/2017 στo Spanish Office of Science and Technology στις Βρυξέλλες και είχε στόχο να εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής στην αγροτική παραγωγή νέων τεχνολογιών που εντάσσονται στο οικοσύστημα Internet of Things και να συζητήσει τα επόμενα βήματα που θα επηρεάσουν και την πολιτική της Ε.Ε. στο συγκεκριμένο τομέα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στο έργο Ευφυούς Γεωργίας που εφαρμόζεται από τη NEUROPUBLIC στην Ελλάδα, ενώ η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αναφέρθηκε ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα φορέα ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Το Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI – www.aioti.eu), είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα Internet of Things και φέρνει σε επαφή τους σημαντικότερους οργανισμούς από τον ιδιωτικό και τη δημόσιο τομέα. H NEUROPUBLIC είναι μέλος του δικτύου και συνεισφέρει ενεργά στην ομάδα εργασίας 06 «Ευφυής Γεωργία και Επισιτιστική Ασφάλεια».