Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2023
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2023

Η ψηφιακή τεχνολογία αναμορφώνει την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και προάγει τις διαρθρωτικές αλλαγές σε κάθε πτυχή δραστηριότητας μιας χώρας. Και η NEUROPUBLIC εδώ και 20 χρόνια πρωτοστατεί στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού, στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο δημόσιο τομέα, στη συν-διαμόρφωση με τους αρμόδιους φορείς μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Έτσι, η εταιρεία Τεχνολογίας και Πληροφορικής με έδρα στον Πειραιά, δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), μιας σύμπραξης που έχει ως στόχο να αποτελέσει τον πλέον στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, να προωθήσει την καινοτομία και να μετατρέψει τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα σε μια ηγετική στρατηγική βιομηχανία.

Ο ΣΕΠΕ αποτελεί τον θεσμικό συνομιλητή και εταίρο της Πολιτείας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ τα μέλη του παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% του ΑΕΠ.

Στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων, ο ΣΕΠΕ και τα μέλη του –μεταξύ αυτών και η NEUROPUBLIC– ποντάρουν στην υψηλή τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, με απώτερο σκοπό να στηρίξουν την αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας και να οδηγήσουν τη χώρα μας σε μια νέα εποχή, με νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ανεπτυγμένες δυνατότητες και δυναμικό ρόλο στο παγκόσμιο tech γίγνεσθαι.