Εταιρικά νέα ◦ 03—12—2019
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή και βράβευση της NEUROPUBLIC στο 25ο Συνέδριο MARS της Ε.Ε.

Εταιρικά νέα ◦ 03—12—2019

Η NEUROPUBLIC συμμετείχε στο 25ο Συνέδριο MARS (25th MARS Conference), την ετήσια διεθνή εκδήλωση της Ε.Ε. που αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Μελών-Κρατών σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), και απευθύνεται τόσο στον δημόσιο (όπως Οργανισμοί Πληρωμών) και τον ιδιωτικό (π.χ. πάρχοι τεχνολογικών λύσεων) τομέα.

MARS 25 Conference audience

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Υπηρεσία Επιστήμης και Γνώσης της Ε.Ε. (Joint Research Centre – JRC), τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) και τον Οργανισμό Γεωργικών Πληρωμών της Τσεχίας (Czech Republic Paying Agency for Agriculture – SZIF), στην Πράγα μεταξύ 26-28 Νοεμβρίου 2019.

Η NEUROPUBLIC είχε σημαντική και πολύπλευρη παρουσία και σε αυτό το Συνέδριο MARS:

1. Εταιρικό stand

Η NEUROPUBLIC συμμετείχε με ένα εταιρικό stand με σκοπό την ενημέρωση των συνέδρων καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC Γιώργος Ευσταθίου και ο Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης Νίκος Μάλλιος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες σχετικά με τις βασισμένες σε τεχνολογίες και δεδομένα Παρατήρησης της Γης λύσεις της NEUROPUBLIC για την υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του αγροτικού τομέα γενικότερα – συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense που σχεδιάζει και αναπτύσσει η εταιρεία. Έντυπο υλικό και αναμνηστικά ήταν επίσης διαθέσιμα στο stand.

MARS 25 NEUROPUBLIC stand

2. Παρουσίαση

Κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας του Συνεδρίου, η NEUROPUBLIC συμμετείχε με παρουσίαση που είχε τίτλο “Deep Learning towards succeeding in the monitoring approach“. Η παρουσίαση βασίστηκε στο φορμά Pecha Kucha και παρείχε σύνοψη των ολοκληρωμένων λύσεων της NEUROPUBLIC για τον αγροτικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση έδωσε πληροφορίες για το πώς υπερσύγχρονοι αλγόριθμοι Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning) μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην προσέγγιση παρακολούθησης της ΚΑΠ. Η παρουσίαση κατέδειξε τις μεγάλες δυνατότητες των Νευρωνικών Δικτύων Βάθους (Deep Neural Networks) στην παρακολούθηση διαδικασιών όπως η ταξινόμηση τύπων καλλιεργειών, η ανίχνευση της συγκομιδής και η ταυτοποίηση των ορίων των αγροτεμαχίων.

3. Poster & Βράβευση

Σύνεδροι συμμετείχαν με posters τα οποία ήταν αναρτημένα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου σε ειδικό χώρο της κύριας αίθουσας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία ενότητα αφιερωμένη στα posters και την παρουσίασή τους στο κοινό κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας, κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι σύνεδροι κλήθηκαν να ψηφίσουν το καλύτερο poster με βάση τρία κριτήρια:

  1. Καινοτομία
  2. Συνάφεια
  3. Ποιότητα της οπτικής αποτύπωσης

MARS 25 Best Poster award

Το poster της NEUROPUBLIC έλαβε το 1ο βραβείο για την Καλύτερη Παρουσίαση Poster (Best Poster Presentation).

Ο τίτλος του πόστερ ήταν “Towards monitoring: Nationwide crop classification in Greece using Deep Neural Networks” και παρουσίαζε μια καινοτόμο προσέγγιση για την κατηγοριοποίηση των καλλιεργειών με προηγμένους αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης Βάθους.

Σχετικά με το Συνέδριο

Το φετινό Συνέδριο MARS, που αποτέλεσε το 25ο επετειακό της σειράς, ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον μεγαλύτερο αριθμό Συνέδρων και εκθετών σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Μεγάλος αριθμός φορέων που σχετίζονται με το ΟΣΔΕ, μεταξύ των οποίων Οργανισμοί Πληρωμών, ερευνητές, πάροχοι σχετικών τεχνολογικών λύσεων βασισμένων στην τηλεπισκόπηση κ.ο.κ.. συμμετείχαν στο φετινό Συνέδριο MARS, καθιστώντας το το πλέον επιτυχημένο της σειράς μέχρι τώρα.

Με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική να εστιάζει ολοένα και περισσότερο στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών για τη διευκόλυνση της υλοποίησης, των ελέγχων και των υπηρεσιών που παρέχονται στους αγρότες, η ψηφιοποίηση του ΟΣΔΕ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων του Συνεδρίου.

 

MARS 25 Best Poster Award team
(Α->Δ) Γιώργος Ευσταθίου (ΝΡ), Νίκος Μάλλιος (ΝΡ) και Δημήτρης Καπνιάς (GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ)