Εταιρικά νέα ◦ 10—12—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσίαση περιπτέρου σχετικά με το έργο ACRITAS

Εταιρικά νέα ◦ 10—12—2014

Αίσθηση προκάλεσε το περίπτερο της NEUROPUBLIC στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 26-27 Νοεμβρίου υπό την αιγίδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Εμφανείς ήταν οι αναφορές στο έργο “ACRITAS”, το οποίο υλοποιεί η εταιρεία στα πλαίσια της συμμετοχής της στο si-Cluster (βιομηχανικό cluster καινοτομίας που έχει ως στόχο την ανάπτυξη βιομηχανικής και επιστημονικής αριστείας σε συγκεκριμένα πεδία των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών).

Στα πλαίσια του ACRITAS αναπτύσσονται εφαρμογές παρατήρησης της Γης που συνδυάζουν δορυφορικές τεχνολογίες. Συγκεκριμένα  η NEUROPUBLIC συμμετέχει στο συνεργατικό έργο ACRITAS, έχοντας το συντονισμό (task leader) στα τμήματα του έργου που αφορούν στην ενοποίηση δεδομένων (data fusion) και του ελέγχου των τελικών αποτελεσμάτων (data validation) των εφαρμογών που αφορούν στις αγροτικές καλλιέργειες. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των εφαρμογών η NEURPOPUBLIC θα ερευνήσει αφενός τις δυνατότητες συνδυασμένης χρήσης δορυφορικών εικόνων με υφιστάμενα γεωχωρικά δεδομένα για τον εντοπισμό μεταβολών στη γεωργική γη (change detection) στα πλαίσια των κανόνων επιλεξιμότητας που προβλέπει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), και αφετέρου θα εστιάσει και στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μεθόδων αναγνώρισης καλλιεργειών (crop monitoring) με σκοπό την υποβοήθηση των ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η παρουσίαση της συγκεκριμένης δραστηριότητάς της εν μέσω του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας προέβαλε με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή της εταιρείας στην αξιοποίηση της γνώσης και  την ενσωμάτωση της τεχνολογικής υπεροχής και των αποτελεσμάτων έρευνας στις υπηρεσίες της (ειδικά σε αυτές που απευθύνονται στον Αγροτικό τομέα).  Η NeuroPublic, έχοντας ως αιχμή του δόρατος την έρευνα και τη χρήση καινοτόμων πρακτικών, βαδίζει προς την κατεύθυνση της προόδου που επιτάσσει η προηγμένη Ευρωπαϊκή νοοτροπία.

Από πλευράς NEUROPUBLIC, υπεύθυνος για το έργο είναι ο Δρ. Στέλιος Παπακωνσταντίνου