Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή της NEUROPUBLIC στο Horizon 2020

Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2016

Η NEUROPUBLIC A.E. συμμετείχε μαζί με πληθώρα άλλων διεθνών οργανισμών και εταιρειών στην προετοιμασία και υποβολή πρότασης στα πλαίσια του προγράμματος “Horizon 2020 – IoT-01-2016 on IoT Large Scale Pilots”.

Εκτός από τη NEUROPUBLIC, στην ομάδα των Ελληνικών εταιρειών και οργανισμών που συμμετείχαν στην πρόταση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εταιρείες GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η εταιρεία ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε. καθώς και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η πρόταση που υποβλήθηκε ονομάζεται “DEMETER – Building a Data-Driven Innovative and Sustainable European Agri-Food Sector through IoT” έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 37 εκ. ευρώ και συντονίζεται από το Waterford Institute of Technology της Ιρλανδίας. Η κοινοπραξία της πρότασης συγκεντρώνει τους καλύτερους δυνατούς συνεργάτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στοχεύει να αποδείξει το πώς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βασισμένη σε τεχνολογίες Internet of Things (IoT) μπορεί να υποστηρίξει την αειφόρο γεωργία και τα συστήματα παραγωγής τροφίμων, την παραγωγή ασφαλών τροφίμων καθώς και τους αγρότες στη λήψη αποφάσεων.

Μέσω του έργου DEMETER θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις ευφυούς γεωργίας μεγάλης κλίμακας, με σκοπό την εφαρμογή τεχνολογιών IoT σε υπάρχουσες επιχειρήσεις και διαδικασίες στον αγροδιατροφικό χώρο, σε διαφορετικά αγροδιατροφικά περιβάλλοντα, διαφορετικούς παραγωγικούς τομείς, συστήματα και μεγέθη αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, στην Ελλάδα θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν δύο πιλοτικά έργα: (α) αυτοματοποιημένα συστήματα άρδευσης σε φάρμες φασολιών (Καστοριά και Πρέσπες) και αραβοσίτου (Δράμα) και (β) ιχνηλασιμότητα προϊόντων βόειου και χοιρινού κρέατος (ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε., Ημαθία).

Η NEUROPUBLIC Α.Ε. (www.neuropublic.gr) είναι μια καινοτόμος εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε Web και Cloud περιβάλλον που χρησιμοποιούνται με επιτυχία για πάνω από 10 χρόνια, από περισσότερους από 800.000 τελικούς χρήστες, στη γεωργία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία. Πρόσφατα ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας που βασίζεται σε κατασκευασμένους από την ίδια την εταιρεία πρότυπους τηλεμετρικούς σταθμούς (GAIA TRON) .

 

Στα πλαίσια του έργου DEMETER, η NEUROPUBLIC θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο που έχει δημιουργήσει με τους τηλεμετρικούς σταθμούς που έχει κατασκευάσει, με στόχο την υλοποίηση υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας, όπως τις υπηρεσίες έξυπνης / αυτοματοποιημένης ύδρευσης στο πιλοτικό αρδευόμενων καλλιεργειών και τις υπηρεσίες ιχνηλασιμότητας στο πιλοτικό ιχνηλασιμότητας κρέατος του έργου.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. (www.c-gaia.gr) είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της NEUROPUBLIC, της Τράπεζας Πειραιώς και πάνω από 70 Ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών. Η εταιρεία υποστηρίζει διαδικτυακή πλατφόρμα υλοποίησης της NEUROPUBLIC, με υπηρεσίες και συστήματα για τους Έλληνες αγρότες και άλλα μέλη της αγροδιατροφικής αλυσίδας (όπως γεωπόνους, πωλητές και καταναλωτές) με συνολικά 725.000 ενεργούς χρήστες και συνολικά 2 εκ. εγγεγραμμένους στις υπηρεσίες της. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία για τη διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων, την αυτοματοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, την ηλεκτρονική εκπαίδευση και πληροφόρηση, τη δικτύωση, την ιχνηλασιμότητα, και τη γεωργία ακριβείας. Στα πλαίσια του έργου DEMETER, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προσφέρει τους τελικούς χρήστες που θα λάβουν μέρος στα προαναφερθέντα πιλοτικά.

Η εταιρεία ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε. (www.bikas.gr) με έδρα τη Βέροια, περιλαμβάνει σύγχρονες μονάδες σφαγής, ψυχρής αποθήκευσης και τεμαχισμού βόειου και χοιρινού κρέατος, καθώς και επεξεργασίας, συσκευασίας και μεταφοράς/διανομής των αντίστοιχων προϊόντων με διαδικασίες πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000, HACCP και υπό διαδικασία IFS. Η εταιρεία ήδη εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Στα πλαίσια του έργου DEMETER η ΜΠΙΚΑΣ Α.Ε. επιλέχθηκε από όλη την Ελλάδα, μετά από ενδελεχείς έρευνες, να συμμετάσχει στην υλοποίηση πιλοτικού που θα αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων λύσεων IoT (εξοπλισμό και ηλεκτρονικές εφαρμογές σε υπολογιστές και κινητά) για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας κρέατος.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ – www.iccs.gr) ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς που άπτονται των τηλεπικοινωνιών, των συστημάτων υπολογιστών και των σχετικών εφαρμογών. Το ΕΠΙΣΕΥ σχετίζεται στενά με τη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συμμετέχει εκτενώς σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2000 έχει συμμετάσχει σε 347 ευρωπαϊκά καινοτομικά ερευνητικά έργα (λειτουργώντας ως διαχειριστής για τα 52 εξ αυτών), αποσπώντας για τις δραστηριότητες αυτές πάνω από 100 εκατ. Ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στα πλαίσια του έργου DEMETER, το ΕΠΙΣΕΥ είναι υπεύθυνο για την ολοκλήρωση και αλληλεπίδραση διαφόρων ετερογενών τεχνολογικών λύσεων που προέρχονται και από τους εταίρους του έργου, καθώς και για τη διασφάλιση διαλειτουργικότητας και διάχυσης δεδομένων.

Η αξιολόγηση της πρότασης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.