Εταιρικά νέα ◦ 04—07—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή της NEUROPUBLIC σε συνάντηση του δικτύου ΑΙΟΤΙ

Εταιρικά νέα ◦ 04—07—2017

Η NEUROPUBLIC συμμετείχε στη 2η Γενική Συνέλευση του Πανευρωπαϊκού δικτύου ΑΙΟΤΙ (Alliance for the Internet of Things Innovation – https://www.aioti.eu), του οποίου είναι μέλος.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2017 στις Βρυξέλλες, με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες. Ανάμεσα στις εταιρείες που εκπροσωπήθηκαν είναι οι IBM, Texas Instruments, Philips Lighting, Huawei, Nokia, Samsung, Dell, Fujitsu, Orange, Vodafone, Siemens, Bayer, John Deere ενώ υπήρχαν και εκπρόσωποι της Ε.Ε. H NEUROPUBLIC εκπροσωπήθηκε από τον Δρ. Βασίλη Πρωτονοτάριο, Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Δικτύωσης.

 

 

Σκοπός του πρώτου μέρους της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της στρατηγικής του ΑΙΟΤΙ για το επόμενο διάστημα και της συνεργασίας με το Ιαπωνικό IoT Accelerator Consortium, η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης στον χώρο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και η παρουσίαση της προόδου των Ομάδων Εργασίας του ΑΙΟΤΙ, μεταξύ των οποίων και η ΟΕ6 – Smart Farming στην οποία συμμετέχει ενεργά η NEUROPUBLIC. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της συνάντησης, το οποίο ήταν προσβάσιμο μόνο από τα μέλη του ΑΙΟΤΙ, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου, διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα καθώς και τα επόμενα βήματα του δικτύου.