Εταιρικά νέα ◦ 04—04—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο PCI-DSS

Εταιρικά νέα ◦ 04—04—2017

Η NEUROPUBLIC AE πιστοποιήθηκε στις 3-4-2017 σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) για την πλήρη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς του PCI-DSS περί ασφάλειας δεδομένων, ως εταιρεία πληροφορικής που συμμετέχει σε αλυσίδα συναλλαγής, ως πάροχος cloud υπηρεσιών.

Βάσει του προτύπου, η εταιρεία εφαρμόζει και συμμορφώνεται πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς του PCI-DSS, όσον αφορά στη διακίνηση, επεξεργασία ή αποθήκευση δεδομένων πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και όσον αφορά στα προγράμματα λογισμικού και τις εφαρμογές της που χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους συναλλαγές.

Η επιβολή συµµόρφωσης µε το πρότυπο απαιτείται από τους Οργανισµούς Πιστωτικών Καρτών, πιο συγκεκριμένα από τις VISA, MasterCard, American Express, Discover και JCB, ενώ η διαδικασία πιστοποίησης, η έκδοση και η εξέλιξη του προτύπου παρέχεται από τον ανεξάρτητο οργανισμό Payment Card Industry Security Standards Council (PCI-SSC) .

Η πιστοποίηση είναι διαθέσιμη εδώ.