Εταιρικά νέα ◦ 15—03—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H NEUROPUBLIC στο Ελληνικό FabSpace 2.0 Open Day

Εταιρικά νέα ◦ 15—03—2017

Η NEUROPUBLIC ήταν προσκεκλημένη στο 1ο Ελληνικό FabSpace 2.0 Open Day με τίτλο «Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα Εκμετάλλευσης Εφαρμογών Παρατήρησης Γης και Ευκαιρίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης», το οποίο διοργανώθηκε από το Corallia στις 8/3/2017.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της πλατφόρμας FabSpace 2.0 σε ένα ευρύ κοινό από φοιτητές, ερευνητές και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, και η ένταξή της ως μέσο υποστήριξης καινοτόμων ιδεών σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ φορέων που έχει αναπτυχθεί από το si-Cluster του Corallia.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η NEUROPUBLIC είχε την ευκαιρία να μοιραστεί τις εμπειρίες της μέσω της μακρόχρονης συνεργασίας της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) αλλά και της συμμετοχής της στο European Association of Remote Sensing Companies (EARSC), σχετικά με ένα πιθανό ανοικτό θεματικό marketplace για εφαρμογές, υπηρεσίες και δεδομένα από το χώρο του Earth Observation. Ταυτόχρονα είχε τη δυνατότητα να αναφερθεί σε παραμέτρους και χαρακτηριστικά του marketplace που θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια εταιρεία όπως η NEUROPUBLIC, η οποία αξιοποιεί διαφορετικούς τύπους δεδομένων για να τροφοδοτήσει τις υπηρεσίες της.

Παράλληλα, ήταν μία από τις εταιρείες που προσκλήθηκαν για να παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούν τα δορυφορικά δεδομένα στις υπηρεσίες τους. Στη συγκεκριμένη θεματική έγινε παρουσίαση του έργου Ευφυούς Γεωργίας της εταιρείας, εστιάζοντας στο ρόλο των δορυφορικών δεδομένων και τεχνολογιών Earth Observation στις υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας που η NEUROPUBLIC σχεδιάζει και εφαρμόζει, με σκοπό την υποστήριξη και βελτίωση της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Το FabSpace 2.0 είναι ένα δίκτυο που αποσκοπεί να υποστηρίξει την καινοτομία βασισμένη στη χρήση γεωχωρικών δεδομένων. Με χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα 2020, το έργο FabSpace 2.0 αποσκοπεί στην ίδρυση «one-stop shops» (FabSpaces) ανοικτής καινοτομίας βασισμένης σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS) σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και τις θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας (Business Incubation Centers) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, τα FabSpace 2.0 Open Days αποσκοπούν στην προσέγγιση φοιτητών, ερευνητών, επιχειρηματιών και άλλων ενδιαφερομένων για τις διαθέσιμες επιχειρηματικές και καινοτόμες ευκαιρίες που παρέχουν η τεχνολογίες παρατήρησης της Γης και τα δορυφορικά δεδομένα.