Εταιρικά νέα ◦ 23—05—2024
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» ανακοινώνεται στο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Εταιρικά νέα ◦ 23—05—2024

Στο κορυφαίας σημασίας για την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία, έργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Γεωργικού Τομέα, αναφέρθηκε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της NEUROPUBLIC κα. Ρόζα Γαργαλάκου κατά την Ολομέλεια Έναρξης του 10ου Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που πραγματοποίησε η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με θέμα «Ποια ΚΑΠ θέλουμε σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση; Τα μεγάλα αγροτικά ζητήματα του παρόντος και του μέλλοντος».

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» – Γεωργία με Ευφυΐα, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ήδη ξεκινήσει.

Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης τεχνολογικής υποδομής, η οποία θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για το αναγκαίο ψηφιακό άλμα του αγροτικού τομέα στη χώρα μας. Το έργο χαρακτηρίζεται από μία σειρά καινοτόμων στοιχείων ικανών να συμβάλουν στην ριζική αντιμετώπιση με ψηφιακό πρόσημο των υφιστάμενων διαρθρωτικών – και όχι μόνο – προβλημάτων του κλάδου. Τα υπό ανάπτυξη υποσυστήματα της πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας εγγυώνται τη βιωσιμότητα της τεχνολογικής υποδομής που θα εξυπηρετεί το σύνολο της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας ανεξαρτήτως καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, η κα. Γαργαλάκου αναφερόμενη στο εν λόγω εργο τόνισε ότι αυτό «αποτελεί την πιο σημαντική προσπάθεια σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας με τις καλλιεργητικές πρακτικές, προσδοκώντας πολλαπλά οφέλη για τους Έλληνες αγρότες. Η δημιουργία της δεν αποτελεί παρά το πρώτο, μεγάλο, αλλά πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας».