Εταιρικά νέα ◦ 02—10—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκλήρωση εκδήλωσης συνεργατικών έργων του si-Cluster

Εταιρικά νέα ◦ 02—10—2014

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη παρουσίαση και εσωτερική αξιολόγηση προόδου των συνεργατικών διεργασιών του si-Cluster , που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχε και η NEUROPUBLIC, ως μέλος της συνεργατικής ομάδας του si – Cluster στην Ελλάδα.

Οι ανωτέρω διαδικασίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης Λειτουργίας της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης”, στην οποία συμμετέχει το si-Cluster. Ύστερα από την παρουσίαση των συνεργατικών έργων ακολούθησε ξεχωριστή εκδήλωση δικτύωσης των μελών ·το λεγόμενο partnering meeting

Στο διάστημα διεξαγωγής της εκδήλωσης, τα μέλη παρουσίασαν την πρόοδο των έργων τους και έλαβαν εμπεριστατωμένη και εποικοδομητική καθοδήγηση από όλους τους φορείς του si-Cluster. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υφιστάμενων και νέων μελών δεν έλειψε, σε μια εκδήλωση που αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για δικτύωση και ανάπτυξη των συνεργατικών δεσμών της ελληνικής “καινοτόμου” αλυσίδας διαστημικής τεχνολογίας.