Εταιρικά νέα ◦ 01—07—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο CASSINI Hackathon με την υποστήριξη της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 01—07—2021

Η NEUROPUBLIC ήταν χορηγός του 1ου CASSINI Hackathon στην Ελλάδα, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουνίου με την ανάδειξη εξαιρετικών ομάδων και νέων ιδεών για την «ψηφιοποίηση» χώρων πρασίνου. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη του Corallia (του οποίου η NEUROPUBLIC είναι μέλος) και του ESA BIC Greece από την Ελλάδα και άλλων 9 φορέων από ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τσεχία).

Στόχος του Hackathon ήταν η «ψηφιοποίηση» χώρων πρασίνου με τρεις συγκεκριμένες προκλήσεις:

1. Ανακαλύψτε την πόλη σας
2. Παραμείνετε σε φόρμα & υγιείς
3. Προστατεύοντας τις αγροτικές μας περιοχές

Η διοργάνωση υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος CASSINI Hackathons & Mentoring, μιας δυναμικής πρωτοβουλίας με σκοπό να συνδέσει “hackers” στον τομέα του διαστήματος χρησιμοποιώντας δεδομένα Copernicus και τα σήματα Galileo και EGNOS για την επίλυση σημαντικών καθημερινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες.

Η NEUROPUBLIC έχει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και γενικότερα των δορυφορικών δεδομένων, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), τη συμμετοχή της σε σχετικά Ευρωπαϊκά έργα αλλά και την υλοποίηση λύσεων που βασίζονται σε δορυφορικές τεχνολογίες και δεδομένα.

Ο συντονιστής του Διαγωνισμού στην Ελλάδα, κος. Jorge Sanchez, συνιδρυτής του Corallia και Διευθυντής του ESA BIC Greece ανέφερε: “Από το 2016 διοργανώνουμε στην Ελλάδα hackathons σχετιζόμενα με διαστημικές τεχνολογίες, δεδομένα και εφαρμογές ώστε οι φοιτητές, νέοι επιχειρηματίες, ερευνητές, hackers, κ.λπ. να έρθουν σε επαφή με τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του διαστήματος. Ο τομέας του Διαστήματος αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας σε πολλούς τομείς της οικονομίας και πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά ώστε να μη χάσει αυτό το τραίνο. Πάνω από 1.000 άτομα έχουν έρθει έτσι σε επαφή με τις τεχνολογίες αυτές και τις προκλήσεις των διαγωνισμών. Πολλοί από αυτούς σήμερα εργάζονται στο χώρο ή έχουν ανοίξει τη δική τους επιχείρηση».

Περισσότερες πληροφορίες για το CASSINI HACKATHON Greece μπορείτε να βρείτε στο https://hackathons.cassini.eu/greece.