Εταιρικά νέα ◦ 27—01—2023
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσία της NEUROPUBLIC στη 12η Zootechnia

Εταιρικά νέα ◦ 27—01—2023

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του πρωτογενούς τομέα στην Ν.Α. Ευρώπη, η 12η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία Zootechnia, επιστρέφει μετά την πανδημία και θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2-5 Φεβρουαρίου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo της Θεσσαλονίκης.

Η Zootechnia είναι η μοναδική εξειδικευμένη διοργάνωση στον τομέα των παραγωγικών ζώων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις νέες εξελίξεις στην κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία. Παράλληλα, προσφέρει το ιδανικό πεδίο για τη διενέργεια εμπορικών συναντήσεων και το κλείσιμο επικερδών συμφωνιών, ενώ δίνει την ευκαιρία στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου να ενημερώσουν τους επισκέπτες για όλες τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της παραγωγής τους.

Απαντώντας έμπρακτα στις προσπάθειες των αγροτών να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και να προχωρήσουν προς την καλύτερη διαχείριση της παραγωγής τους, η NEUROPUBLIC θα δώσει το «παρών» στη Zootechnia στο Περίπτερο 8 / Stand 4.

Με έμφαση στην ανασύσταση και τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα, η NEUROPUBLIC θα παρουσιάσει στην έκθεση όλες τις καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις της για τον αγρότη, όπως το gaiasense και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα gaiasense mobile app που φέρνουν την υψηλή τεχνολογία κοντά σε κάθε παραγωγό. Άλλωστε, κεντρικό ρόλο στις ουσιαστικές προτάσεις της εταιρείας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, διαδραματίζει η ευφυής γεωργία και κτηνοτροφία, αφού όχι μόνο απαντά στην ανάγκη για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της υπαίθρου και της οικονομίας, αλλά συμβάλλει καταλυτικά και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) και της νέας ΚΑΠ.

Μάλιστα, τα ολοκληρωμένα συστήματα ευφυούς γεωργίας της NEUROPUBLIC παρέχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων που προκύπτουν από την καθημερινή διαχείριση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης –από την έγκαιρη και έγκυρη πρόγνωση του καιρού και των ακραίων καιρικών φαινομένων μέχρι την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λίπανση και άρδευση, αλλά και την καταχώρηση των καλλιεργητικών εργασιών σε ψηφιακό ημερολόγιο. Αποτέλεσμα, η ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία της εκμετάλλευσης και η λήψη των καλύτερων αποφάσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος για τον παραγωγό.

Πρόθεση της NEUROPUBLIC, η Zootechnia να αποτελέσει έναυσμα για να κάνουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι το βήμα προς τον 21ο αιώνα και τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.