Εταιρικά νέα ◦ 29—06—2022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση σε ανοικτή εκδήλωση του έργου Ploutos στην Κύπρο

Εταιρικά νέα ◦ 29—06—2022

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, σε συνεργασία με το οινοποιείο Οίνου Γη – Κτήμα Βασιλειάδη και τη NEUROPUBLIC διοργανώνουν Ανοιχτή Εκδήλωση την Τρίτη 12/07/2022 στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου στο Όμοδος της Κύπρου. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του Πιλοτικού Βιώσιμης Καινοτομίας στην Κύπρο, στο πλαίσιο του οποίου οι φορείς αυτοί συνεργάζονται, στους ενδιαφερόμενους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα, όπως παραγωγούς, οινοποιεία, γεωπόνους και φορείς χάραξης πολιτικής.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό, με τίτλο «Βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των οινοπαραγωγών» υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Ploutos και αξιοποιεί το καινοτόμο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC στην καλλιέργεια και παραγωγή οινοποιήσιμου σταφυλιού. Παράλληλα, στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η σύνδεση του Ploutos με το έργο Internet of Grapes. στο οποίο επίσης συμμετέχει η NEUROPUBLIC.

Για επικοινωνία και δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 08/07/2022:

Δρ. Ανδρέας Στυλιανού, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τηλ.: +35722403116, +35799494055

Email: [email protected]

 

Σχετικά με το έργο Ploutos

Το έργο Ploutos – Data-driven sustainable agri-food value chains χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. και απώτερος στόχος του είναι η εξισορρόπηση των δυνάμεων της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας, ώστε να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Το έργο αποτελείται από 11 πιλοτικά σε 13 χώρες, καλύπτοντας 24 αλυσίδες αξίας (κατεψυγμένα φρούτα, αροτραίες καλλιέργειες, ζυμαρικά, κτηνοτροφία, γαστρονομικός τουρισμός, λαχανικά, αγροτουρισμός, κρασί, φρούτα, κ.ά.). Μέσα από τα πιλοτικά αυτά, το Ploutos επιδιώκει τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη στήριξη των παραγωγών μικρής κλίμακας, την ενδυνάμωση των καταναλωτών, τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και της καλλιέργειας άνθρακα, τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την αποζημίωση για οικοσυστημικές υπηρεσίες. Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ηγείται του πιλοτικού στην Κύπρο, και σε συνεργασία με τη NEUROPUBLIC και άλλους φορείς αποσκοπεί στη βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας των οινοπαραγωγών της Κύπρου, αξιοποιώντας τεχνολογίες ευφυούς ή έξυπνης γεωργίας.