Εταιρικά νέα ◦ 12—02—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

si-Cluster: Εστίαση στη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας

Εταιρικά νέα ◦ 12—02—2015

Η ανάπτυξη και διεθνοποίηση του ελληνικού cluster αεροδιαστημικής, si-Cluster, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών του, όπου αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 2014 και τέθηκαν οι μελλοντικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Φορέας έκφρασης της καινοτομίας, προσέλκυσης σημαντικής ερευνητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, το si-Cluster αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να τοποθετηθεί η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των αεροδιαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Με βάση τις προτεραιότητες που τέθηκαν και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν το 2014, το si-Cluster, υπό τον συντονισμό του Corallia, κατάφερε να κάνει σημαντικά βήματα ανάπτυξης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Κατά το προηγούμενο έτος, έμφαση δόθηκε στον στόχο της αύξησης των μελών του si-Cluster, ώστε να ενισχυθεί η τριπλή έλικα και η συνεργατική δομή του, που αποτελεί βάση για τη δημιουργία συνεργειών σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό τεχνολογικό κλάδο. Εντός του 2014, τα μέλη του cluster αυξήθηκαν από 22 σε 37, ενώ ένα ακόμα μέλος προστέθηκε τις πρώτες ημέρες του 2015, με τον συνολικό αριθμό των μελών να έχει ήδη διαμορφωθείστα 38. Η έντονη αναπτυξιακή αυτή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και εντός του 2015, καθώς ο αριθμός των νέων αιτήσεων για ένταξη έχει φτάσει τις 30.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου για την παροχή ενός αποδοτικού πλαισίου λειτουργιών, υποδομών και διαχείρισης, σημαντικό ορόσημο της προηγούμενης χρονιάς υπήρξε και η ολοκλήρωση νέων σύγχρονων υποδομών του si-Cluster στην Αττική. Επίσης, προχώρησε και η θεσμοθέτηση μίας δομής ανοιχτής πρόσβασης, εθνικής εμβέλειας στον τομέα δραστηριοποίησης της αεροδιαστημικής, προσφέροντας ενδελεχή πληροφόρηση και σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους τους σχετικούς φορείς.

Το si-Cluster αποτελεί την πλέον καινοτόμα και high-tech πρωτοβουλία στην Ελλάδα. Με σκοπό την ενδυνάμωση των συνεργειών και την αναβάθμιση της αλυσίδα αξίας της Ελληνικής διαστημικής τεχνολογίας στους τομείς θεματικής εστίασης του si-Cluster, συνεχίζεται η υλοποίηση 5 συνεργατικών έργων έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ των μελών του σε πεδία υψηλής εξειδίκευσης με σημαντικές πρακτικές εφαρμογές:

  • ολοκληρωμένες εφαρμογές παρακολούθησης και επιτήρησης της Γης, συνδυάζοντας διαφορετικές δορυφορικές τεχνολογίες, όπως η δορυφορική τηλεπισκόπηση, οι δορυφορικές επικοινωνίες και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης,
  • σύστημα πλοήγησης βασισμένο σε αδρανειακούς και οπτικούς αισθητήρες, για τον προσδιορισμό με ακρίβεια της θέσης ενός κινούμενου σώματος, με εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε οχήματα εξερεύνησης (rovers) ή δορυφόρους,
  • ψηφιακό ολοκληρωμένο κύκλωμα κωδικοποίησης/συμπίεσης εικόνας και video, για χρήση στο διάστημα,
  • σύστημα εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς δασών και δρυμών, μέσα από την ανάπτυξη αλγορίθμων για την εξαγωγή δεικτών επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε επίπεδο δασών και
  • ηλεκτρονική διάταξη, η οποία θα συνδυάζει φωτονικά και ηλεκτρονικά δίκτυα, με έξυπνο και αποδοτικό τρόπο, για αεροδιαστημικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων.

Μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις της περσινής χρονιάς ήταν και η υπογραφή συμφωνίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που δρα ως σύμβουλος στην ερευνητική και αναπτυξιακή δράση των μελών του si-Cluster και προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναπτύσσονται να βρουν ευκολότερα εφαρμογή στις παγκόσμιες αγορές.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το si-Cluster εδραίωσε ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς φορείς διεθνώς. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης «Toulouse Space Show 2014», το si-Cluster υπέγραψε διμερείς συμφωνίες με το πιο σημαντικό cluster αεροδιαστημικής της Ευρώπης, το Aerospace Valley της Γαλλίας που εκπροσωπεί 1.600 επιχειρήσεις και προσφέρει 130.000 θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και με το Distretto Aerospaziale Pugliese της Ιταλίας, που εκπροσωπεί 60 επιχειρήσεις και προσφέρει 5.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία 5 roadshows στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κίνα, το Ισραήλ, το Βέλγιο, την Ολλανδία, και τη Γαλλία από τα οποία έχουν προκύψει σημαντικές εμπορικές συνεργασίες.

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε το si-Cluster το 2014 τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Corallia, ως συντονιστής του si-Cluster, έλαβε πιστοποίηση Bronze Label για την ποιοτική διαχείριση του si-Cluster από το European Cluster Excellence Initiative, και πιστοποίηση EU-BIC από το European Business Innovation Network, το πρότυπο αναφοράς για την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ο αντίκτυπος σε μια σειρά μακροοικονομικών μεγεθών ήταν επίσης εντυπωσιακός. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς συνέβαλαν, ώστε να σημειωθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων (+17%), στην απασχόληση (+14%), στις εξαγωγές (+117%), στις επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές (+42%), στο μέσο όρο επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών (+212%) και στην εκπόνηση διπλωματικών και διδακτορικών (+18%). Σε επίπεδο διακρίσεων μελών, η Planetek Hellas, μέλος του si-Cluster, αποτέλεσε μία από τις πρώτες δύο Ελληνικές εταιρείες που θα υποστηριχτούν από την Ευρωπαϊκής Επιτροπή (SME Instrument) ως μια από τις πλέον υποσχόμενες και καινοτόμες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η Theon Sensors κατάφερε επίσης εντός της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών να επιτύχει σημαντικότατη αύξηση στο τζίρο της λόγω της εντυπωσιακής αύξησης της εξαγωγικής της δράσης, κ.λπ.

Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους για την περαιτέρω προώθηση της δυναμικής της Ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας τα επόμενα έτη είναι η ανάπτυξη της ρομποτικής ως τέταρτης θεματικής εστίασης στο si-Cluster, η εκκίνηση λειτουργίας ενός επιταχυντή επιχειρήσεων διαστημικής, η ανώτατη πιστοποίηση Gold Label που θα το αναδείξει ως cluster παγκοσμίου εμβέλειας, η ανάδειξη εθνικών πρωταθλητών (διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών) στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, η καταξίωση προϊόντων των μελών του si-Cluster στις διεθνείς αγορές διαστήματος, η ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη βιομηχανία και η ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η μελλοντική συμμετοχή ενός Έλληνα αστροναύτη σε διαστημική αποστολή.

Στη βάση αυτή, το si-Cluster θα εστιάσει στη μετουσίωση των επιχειρηματικών επαφών που έχουν ήδη γίνει σε διεθνές επίπεδο σε απτές ευκαιρίες συνεργασίας, με βασικό άξονα την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας στον παγκόσμιο κλάδο της αεροδιαστημικής. Σχετικά με αυτό, έχουν ήδη προωθηθεί οι διαδικασίες για την υπογραφή συμφωνιών με χώρες όπως το Ισραήλ, ενώ προωθούνται συνεργασίες με οργανισμούς όπου ο κλάδος της αεροδιαστημικής είναι ήδη ανεπτυγμένος ή αναπτύσσεται δυναμικά.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε μια δυναμική, Ελληνική κοινότητα στο χώρο της αεροδιαστημικής, η οποία αποκτά όλο και ισχυρότερη φωνή στο διεθνές στερέωμα. Οι υποδομές, το διεθνές δίκτυο συνεργασιών και οι δεσμοί μας με το ευρύτερο οικοσύστημα της καινοτομίας δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και για ευρύτερα οφέλη για τον κλάδο στην Ελλάδα. Δέσμευση μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση αυτή τη συλλογική προσπάθεια, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στη βιομηχανική και επιστημονική αριστεία, η οποία είναι απαραίτητη συνθήκη για τη διάκριση στο πεδίο των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών» δήλωσε ο Δρ. Jorge-A. Sanchez-P. μέλος του ΣΣ του si-Cluster, Co-Founder, Chief Strategy & Financial Officer, Corallia.

πηγή: si-cluster.gr