Εταιρικά νέα ◦ 13—06—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμφωνία υπουργείου Άμυνας με τον φορέα si-Cluster, για την προώθηση της αεροδιαστημικής

Εταιρικά νέα ◦ 13—06—2014

Συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του si-Cluster (Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών) και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει η εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε., η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας».Η σχετική εκδήλωση έγινε στον χώρο α1Χinnohub στο Μαρούσι, με την παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών και εκπροσώπων του υπουργείου, του ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΣ, του ΓΕΝ, του ΓΕΑ και του si-Cluster.

H συμφωνία επισφραγίζει τις προσπάθειες, που ξεκίνησαν πριν από ενάμιση χρόνο, για τη δημιουργία ενός πλαισίου ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών του υπουργείου και των 30 επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων που απαρτίζουν το si-Cluster. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί ο κλάδος της αεροδιαστημικής στη χώρα μας και να αναπτυχθούν τεχνολογίες και εφαρμογές που θα προσελκύσουν ακόμα μεγαλύτερη ερευνητική και επιχειρηματική δραστηριότητα και καινοτομία.

Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που υπογράφεται μία τέτοια επίσημη συμφωνία συνεργασίας τεχνολογικού cluster με έναν δημόσιο φορέα. Η συμφωνία θα ξεκινήσει άμεσα με τη συνεργασία στην υλοποίηση τριών προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας:

-του έργου ACRITAS που αναπτύσσει εφαρμογές παρατήρησης της Γης, μεταξύ άλλων για την ασφάλεια και την επιτήρηση των συνόρων
-του έργου MENELAOS που ολοκληρώνει ένα αδρανειακό σύστημα πλοήγησης
-και του έργου CIDCIP που δημιουργεί καινοτόμους αλγόριθμους συμπίεσης δεδομένων.

Οι κύριοι εμπνευστές και συντελεστές της συμφωνίας, Δρ. Jorge-A.Sanchez-P. (Corallia), Δρ. Αθανάσιος Πότσης (Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών – ΕΒΙΔΙΤΕ) και Αντισμήναρχος Γεώργιος Καντεράκης, καθώς και οι υπογράφοντες καθηγητής Βασίλειος Μακιός (Corallia) και Σμήναρχος Γεώργιος Δελής δήλωσαν, ότι η συμφωνία οριοθετεί ένα μοναδικό πλαίσιο συνεργασίας και εισάγει μια νέα κουλτούρα, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορεί παρά να είναι μόνο θετικά για τη χώρα.

Ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του καινορομικού φορέα Corallia και είναι ένα σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, με έντονη γεωγραφική εστίαση στην περιφέρεια της Αττικής και Δυτικής Ελλάδας. Αποτελείται από περισσότερα από 30 μέλη, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιχειρήσεων και νεοφυών εταιρειών (startups).

Η συμφωνία με το ΥΠΕΘΑ συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 και στο Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013, στο πλαίσιο της πιλοτικής φάσης λειτουργίας της δράσης εθνικής εμβέλειας «Δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων – Ένα ελληνικό προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.