Εταιρικά νέα ◦ 23—12—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή της NEUROPUBLIC στο Global Food Forum 2016

Εταιρικά νέα ◦ 23—12—2016

H NEUROPUBLIC συμμετείχε στο Global Food Forum 2016 με τίτλο “Defining the future of our agriculture” το οποίο διοργανώθηκε από τον πανευρωπαϊκό οργανισμό Farm Europe σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο των Ιταλικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων Confagricoltura στην Pavia της Ιταλίας μεταξύ 14 και 15 Οκτωβρίου 2016.

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότερα από 200 άτομα από 18 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως εκπρόσωποι κυβερνήσεων και δημοσίων οργανισμών, οικονομολόγοι αλλά και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η ανταλλαγή απόψεων αλλά και η παρουσίαση του οράματος μεταξύ πολιτικών και οικονομικών ηγετών αλλά και των συμμετεχόντων, σχετικά με το μέλλον του αγροτικού τομέα της Ε.Ε. μέσω οικονομικής αλλά και περιβαλλοντικής αειφορίας.

Ο πρόεδρος της NEUROPUBLIC και μέλος του Δ.Σ. της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Δρ. Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, ήταν μεταξύ των ομιλητών και συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “Το νέο πρόσωπο του αγροδιατροφικού συστήματος της Ε.Ε.: Επενδύοντας στο μέλλον”. Ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος αναφέρθηκε στο ρόλο των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, παρουσιάζοντας την ολιστική προσέγγιση της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη NEUROPUBLIC.

Τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι ήδη διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Farm Europe.