Εταιρικά νέα ◦ 06—11—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση της Διεθνούς Συμμαχίας Εικονικού Παρατηρητηρίου (IVOA) στη Χιλή

Εταιρικά νέα ◦ 06—11—2017

Στις 27-29 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη στο Σαντιάγκο της Χιλής, η φθινοπωρινή συνάντηση της Διεθνούς Συμμαχίας Εικονικού Παρατηρητηρίου (IVOA) για το 2017. Στη συνάντηση συμμετείχε και αυτή τη φορά η NEUROPUBLIC μέλος της ομάδας της ESA για το project Euro-VO Registry.

Το Εικονικό Παρατηρητήριο (VO)

Το Εικονικό Παρατηρητήριο (VO) είναι ένας οργανισμός που επιτρέπει σε αστρονομικά σύνολα δεδομένων και άλλους πόρους να διαλειτουργούν χωρίς προβλήματα. Το όραμα του οργανισμού είναι τα παγκόσμια αρχεία αστρονομίας που συνδέονται μέσω του VO για να σχηματίσουν έναν ψηφιακό ουρανό που μπορεί να αναζητηθεί, να απεικονιστεί και να αναλυθεί με νέους και καινοτόμους τρόπους.Το Εικονικό Παρατηρητήριο (VO) στοχεύει στην παροχή ενός ερευνητικού περιβάλλοντος που θα ανοίξει νέες δυνατότητες επιστημονικής έρευνας με βάση την ανακάλυψη δεδομένων, την αποτελεσματική πρόσβαση σε δεδομένα και τη διαλειτουργικότητα.

Οι πόροι του VO

Οι πόροι του VO παρέχονται από διαφορετικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο και δίνουν στο χρήστη την εντύπωση πως βρίσκονται μέσα στον υπολογιστή του. Τα προγράμματα VO σε όλο τον κόσμο που εργάζονται για το όραμα αυτό προσφέρουν ήδη δυνατότητες επιστήμης με νέα εργαλεία και υπηρεσίες.

Τα Εργαστήρια Διαλειτουργικότητας IVOA

 

Τα Εργαστήρια Διαλειτουργικότητας IVOA παρέχουν ανά εξάμηνο χώρο για συζήτηση και ανάπτυξη προτύπων Εικονικού Παρατηρητηρίου και εφαρμογών που βασίζονται σε VO. Είναι ανοιχτά σε όσους ενδιαφέρονται για τη χρήση της υποδομής VO και την υποστήριξη δραστηριοτήτων παρατηρητηρίων ή / και αστρονομικών ερευνών.

Αυτό το εξάμηνο το εργαστήριο IVOA φιλοξενήθηκε από το Εικονικό Παρατηρητήριο της Χιλής (ChiVO) από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το εργαστήριο υποστηρίχθηκε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Federico Santa María (UTFSM) και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Sheraton στο Σαντιάγκο της Χιλής. Την Ελλάδα και αυτό το εξάμηνο εκπροσώπησε με δύο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις της η NEUROPUBLIC μέλος της ομάδας της ESA για το project Euro-VO Registry.

Η Διεθνής Συμμαχία Εικονικού Παρατηρητηρίου (IVOA) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 με αποστολή να διευκολύνει τον διεθνή συντονισμό και τη συνεργασία που απαιτείται για την ανάπτυξη των εργαλείων, των συστημάτων και των οργανωτικών δομών που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η διεθνής αξιοποίηση των αστρονομικών αρχείων ως ολοκληρωμένο και διαλειτουργικό εικονικό παρατηρητήριο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.adass.cl/#ivoa