Υπογραφή σύμβασης έργου


 

 

Η σύμβαση μεταξύ της NEUROPUBLIC και της ΓΓΕΤ υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογιστικού προγράμματος. Το έργο καλύπτει τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).