Εταιρικά νέα ◦ 17—07—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση εταίρων του Εμβληματικού Πειράματος 26 του Ευρωπαϊκού έργου SmartAgriHubs

Εταιρικά νέα ◦ 17—07—2020

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του Εμβληματικού Πειράματος Καινοτομίας (Flagship Innovation Experiment) 26 του ευρωπαϊκού έργου SmartAgriHubsστο οποίο η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη Marathon Bio Products. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Marathon Bio Products στον Μαραθώνα.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο απολογισμός των δραστηριοτήτων του πειράματος μέχρι και σήμερα καθώς και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο – μεταξύ των οποίων οι καλλιεργητικές εργασίες αλλά και η συλλογή δεδομένων. Επίσης, στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν εδαφοληψίες σε επιλεγμένα σημεία των αγροτεμαχίων που συμμετέχουν στο Πείραμα, με σκοπό την εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης του εδάφους και την τροφοδότηση της υπηρεσίας ευφυούς λίπανσης.

Το συγκεκριμένο Εμβληματικό Πείραμα Καινοτομίας αποσκοπεί στην παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της παραγωγής υπαίθριων βιολογικών λαχανικών, όπως το μπρόκολο. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η αποδοτικότητα των γεωργικών εργασιών ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον, μειώνοντας για παράδειγμα τη χρήση εισροών όπως το αρδευτικό νερό, τα λιπάσματα καθώς και τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το Πείραμα βασίζεται στην αξιοποίηση drones, δορυφορικών δεδομένων αλλά και συσκευών Internet of Things  όπως οι τηλεμετρικοί αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC έχει κομβικό ρόλο στο Πείραμα, τόσο με τη συλλογή ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων μέσω των σταθμών του, όσο και με την αξιοποίηση επιστημονικών μοντέλων άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας που αναπτύσσονται και προσαρμόζονται στις μικροκλιματικές συνθήκες της περιοχής.