Εταιρικά νέα ◦ 22—06—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνάντηση στελεχών της NEUROPUBLIC με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς

Εταιρικά νέα ◦ 22—06—2020

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και της NEUROPUBLIC στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου συνοδευόμενος από τον Σύμβουλο Διοίκησης Εμπορικής & Αγροτικής Τραπεζικής κ. Χριστόδουλο Αντωνιάδη επισκέφθηκαν τη NEUROPUBLIC και συναντήθηκαν με τον ιδρυτή της εταιρείας κ. Τάσο Γαργαλάκο, τη Δ/νουσα Σύμβουλο κα. Ρόζα Γαργαλάκου καθώς και με άλλα στελέχη της NEUROPUBLIC.

Συνάντηση NEUROPUBLIC & Τράπεζας Πειραιώς

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και τους τομείς στους οποίους η νέα ΚΑΠ δίνει έμφαση, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της βιοποικιλότητας και γενικότερα η υιοθέτηση στρατηγικών που εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική αειφορία της γεωργίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα και μέτρα που περιγράφονται στην νέα ΚΑΠ σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χατζηνικολάου με τον ιδρυτή της NEUROPUBLIC κ. Γαργαλάκο.

Η NEUROPUBLIC αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Τράπεζας Πειραιώς σε θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες στον χώρο της γεωργίας και γενικότερα την καινοτομία στον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.