Εταιρικά νέα ◦ 16—10—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή της NEUROPUBLIC για την ανίχνευση και πρόληψη του εγκλήματος μέσω απεικόνισης

Εταιρικά νέα ◦ 16—10—2014

Η NEUROPUBLIC Α.Ε., θα συμμετέχει από τη θέση του Publication Chair, στο Συνέδριο για την “Απεικόνιση για την Ανίχνευση και Πρόληψη Εγκλήματος – ICDP-15”, που θα διεξαχθεί στο πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου του 2015.

Το Συνέδριο αυτό ακολουθεί την επιτυχημένη σειρά εκδηλώσεων IDSS (Intelligent Κατανεμημένα Συστήματα Επιτήρησης) που πραγματοποιήθηκαν το 2003 και το 2004 καθώς και των εκδηλώσεων ICDP που πραγματοποίηθηκαν αντίστοιχα το 2005, 2006, 2009, 2011 και 2013.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή ερευνητές, τη βιομηχανία, τους τελικούς χρήστες, τους φορείς επιβολής του νόμου αλλά και ομάδες πολιτών για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να διερευνήσουν τους τομείς όπου απαιτείται συμπληρωματική έρευνα, ανάπτυξη λογισμικού και καλύτερες εργασιακές πρακτικές για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Βασικό στοιχείο του Συνεδρίου είναι ο εντοπισμός των δυνατοτήτων για συνεργασίες και νέες τεχνολογίες εξετάζοντας τον κοινωνικό αντίκτυπο των τεχνολογιών αυτών.
Υπό το πρίσμα αυτό το 6ο Διεθνές Συνέδριο (ICDP-15) έχει απώτερο στόχο να δημιουργήσει ένα σημαντικό φόρουμ δικτύωσης στο οποίο οι συμμετέχοντες να μπορούν να συζητήσουν για το παρόν και το μέλλον των τεχνολογιών της εικόνας για την ανίχνευση και την πρόληψη του εγκλήματος. Το ICDP (και ο προκάτοχός του IDSS) ήταν ανέκαθεν ένα ειδικό σημείο συνάντησης διαφορετικών κλάδων (της επιστήμης των υπολογιστών, των κοινωνικών επιστημών, της μηχανικής, της διαχείρισης, κλπ) και μια μοναδική ευκαιρία για ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, προκειμένου να συζητήσουν τις διάφορες πτυχές της εφαρμογής της τεχνολογιών απεικόνισης σε αυτό κρίσιμο τομέα της κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που η NEUROPUBLIC, συμμετέχοντας ενεργά στο συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, θα βρίσκεται στο πανελ τνων οργανωτών του Συνεδρίου. Ο εκπρόσωπος της Neuropublic στο Συνέδριο κ. Παπακωνσταντίνου, στέλεχος της εταιρείας με Phd στην Επιστήμη των Υπολογιστών, από το City University του Λονδίνου θα συμμετέχει από τη Θέση του Υπευθύνου Επικοινωνίας και Δημοσιεύσεων.