Εταιρικά νέα ◦ 27—02—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συνεργασία NEUROPUBLIC με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE)

Εταιρικά νέα ◦ 27—02—2015

Μετά από διαγωνιστική διαδικασία, η ΝEUROPUBLIC ανέλαβε την ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού για τη διαχείριση ποσοτικών δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

Για την υλοποίηση του έργου, η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με ημερομηνία υπογραφής 9-2-2015.Το καθαρό ποσό του έργου ανέρχεται στις 172.848 ευρώ και η ημερομηνία ολοκλήρωσής του είναι η 31-12-2015.

Στα πλαίσια του έργου η εταιρεία θα προβεί στην ανάλυση και το σχεδιασμό υλοποίησης του συστήματος, στη δημιουργία και το σχεδιασμό της εφαρμογής «συγγραφής τεκμηρίωσης ερευνών και κύβων», στη δημιουργία και το σχεδιασμό της εφαρμογής αποθετηρίου και λοιπών λογισμικών, στη δημιουργία και τον σχεδιασμό του εθνικού portal (διαδικτυακής πύλης) και λοιπών εφαρμογών, στις εργασίες οργάνωσης και εκτέλεσης της εκπαίδευσης καθώς και στις εργασίες της πιλοτικής λειτουργίας.

Η υποδομή θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ελληνικού δικτύου CESSDA-GR (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Κοινωνιολογίας) και θα συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχείων Δεδομένων των Κοινωνικών Επιστημών CESSDA.