Εταιρικά νέα ◦ 27—06—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Και ηλεκτρονικά η εξόφληση των οφειλών προς τον Δήμο

Εταιρικά νέα ◦ 27—06—2014

Τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους πολίτες προωθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Ήδη από 1 Μαΐου 2014 και σε συνεργασία με τη Viva Payments (www.vivapayments.com), δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά σχεδόν το σύνολο των οφειλών τους προς το Δήμο, όπως ενδεικτικά δημοτικά τέλη, κλήσεις παράνομης στάθμευσης, συνδρομές σε δημοτικά γυμναστήρια κ.ά., άμεσα και με ασφάλεια με χρήση κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου (epay.thessaloniki.gr). Ήδη από 1 Μαΐου 2014 και σε συνεργασία με τη Viva Payments (www.vivapayments.com), δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να εξοφλούν ηλεκτρονικά σχεδόν το σύνολο των οφειλών τους προς το Δήμο, όπως ενδεικτικά δημοτικά τέλη, κλήσεις παράνομης στάθμευσης, συνδρομές σε δημοτικά γυμναστήρια κ.ά., άμεσα και με ασφάλεια με χρήση κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης) απευθείας από το διαδικτυακό τόπο του Δήμου (epay.thessaloniki.gr).

Εντός του 2014 θα ανακοινωθεί παράλληλα και η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης οφειλών προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, μέσω κινητού τηλεφώνου, από την ειδική εφαρμογή «Viva Wallet» που έχει αναπτύξει η Viva Payments και η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για iPhone και Android smartphones.

Περεταίρω, για την εξυπηρέτηση των πολιτών που δεν είναι κάτοχοι κάρτας ή/και επιθυμούν εξόφληση με μετρητά, ήδη από 1 Μαΐου δίνεται η δυνατότητα, βάσει συγκεκριμένου ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής που τους γνωστοποιεί ο Δήμος, να εξοφλούν τις οφειλές τους και σε οποιοδήποτε από τα φυσικά σημεία των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της Viva Payments, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τα καταστήματα Public, Seven Spots, Ιανός, Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου, κ.ά.

Το σύνολο των προαναφερθέντων συναλλαγών, αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σε πραγματικό χρόνο, στο πλαίσιο αυτοματοποίησης των σχετικών διαδικασιών που έχει υλοποιήσει η εταιρεία NEUROPUBLIC.

Η Viva Payments (www.vivapayments.com) αποτελεί Ίδρυμα Πληρωμών αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την παροχή Υπηρεσιών Πληρωμών στο σύνολο των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (σύνολο 31 χώρες). Η πλατφόρμα πληρωμών της Viva Payments διαθέτει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που επιβάλλονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς ( πχ PCI DSS κα) και εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας συναλλαγών.

Η Viva Payments είναι αμιγώς ελληνική εταιρία.

πηγή: imerisia.gr