Εταιρικά νέα ◦ 28—04—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τηλεδιάσκεψη για την ευφυή γεωργία στην καλλιέργεια βαμβακιού

Εταιρικά νέα ◦ 28—04—2020

Την Τετάρτη 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την εφαρμογή των υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας του gaiasense στην καλλιέργεια βαμβακιού. Την τηλεδιάσκεψη διοργάνωσαν τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, με τη συμμετοχή της NEUROPUBLIC και συνεργαζόμενων επιστημόνων.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, την οποία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων βαμβακοπαραγωγοί και γεωπόνοι, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των υπηρεσιών στην βαμβακοκαλλιέργεια στην Ροδόπη τα τελευταία χρόνια ενώ παρουσιάστηκαν και οι ανανεωμένες υπηρεσίες του gaiasense για την βαμβακοκαλλιέργεια για το 2020.

Η ευφυής γεωργία και το gaiasense στη βαμβακοκαλλιέργεια

Ο Πρόεδρος της NEUROPUBLIC και επικεφαλής του gaiasense Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος παρουσίασε την έννοια της ευφυούς γεωργίας και την εφαρμογή της στο χωράφι μέσα από το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense. Ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος αναφέρθηκε σε όλες τις πτυχές του gaiasense, από τη συλλογή των δεδομένων μέχρι και την παροχή της συμβουλής στον παραγωγό μέσα από τους εξειδικευμένους γεωργικούς συμβούλους.

Επίσης αναφέρθηκε στην εφαρμογή για έξυπνο κινητό τηλέφωνο “gaiasense farmer”, την οποία οι παραγωγοί θα έχουν στη διάθεσή τους για πρώτη φορά μέσα στο 2020 και μέσα από την οποία θα δέχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που εκδίδεται νέα σύσταση ή προειδοποίηση από το σύστημα.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι βαμβακοπαραγωγοί θα παρακολουθούν μια σειρά από παραμέτρους για το κάθε χωράφι τους όπως πληροφορίες για ανάγκη άρδευσης και λίπανσης, τον κίνδυνο εμφάνισης εχθρών όπως το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι, τις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες, την πρόγνωση του καιρού αλλά και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, εικόνες παραλλακτικότητας του δείκτη βλάστησης, κλπ.


Όσοι βαμβακοκαλλιεργητές της Ροδόπης επιθυμούν να συμμετάσχουν στο έργο ευφυούς γεωργίας στην περιοχή, μπορούν εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διεύθυνση http://www.gaiasense.gr/thrace-2020.


Η συνεισφορά των επιστημονικών συνεργατών

Ο Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφέρθηκε στη σημασία του εξορθολογισμού της άρδευσης βάσει των πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας βαμβακιού και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η συμβουλή άρδευσης. Ο κ. Πατάκας παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των συμβουλών άρδευσης στην καλλιέργεια βαμβακιού στην Κομοτηνή.

Ακολούθησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Εφαρμοσμένης Εντομολογίας, Διευθυντής Εργαστηρίου Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος μίλησε για τους κυριότερους εχθρούς της καλλιέργειας βαμβακιού, μεταξύ των οποίων το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη επιστημονικών μοντέλων για εχθρούς της καλλιέργειας και το πώς αυτά συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους, με ορθολογική διαχείριση φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων.

Οι επιστήμονες της NEUROPUBLIC για τη λίπανση της καλλιέργειας

Στη συνέχεια, η Ελπινίκη Γεωργίου, Δρ. Χημικός Μηχανικός της NEUROPUBLIC και υπεύθυνη για την ανάπτυξη μοντέλων λίπανσης και εδαφολογίας αναφέρθηκε στις συμβουλές θρέψης του gaiasense και στη μεθοδολογία μέσα από την οποία προκύπτουν οι συμβουλές αυτές.

Τέλος, ο Δρ. Γιάννης Καραστέργιος, γεωπόνος της NEUROPUBLIC με μεγάλη εμπειρία στην καλλιέργεια βαμβακιού, έκανε μια σύνοψη των παρουσιάσεων δίνοντας μια πιο πρακτική οπτική.

Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και απάντηση ερωτημάτων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια για την εξαιρετική διοργάνωση της τηλεδιάσκεψης.