Εταιρικά νέα ◦ 09—09—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το gaiasense ως καινοτόμος υποδομή ευφυούς γεωργίας και διαμοιρασμού δεδομένων

Εταιρικά νέα ◦ 09—09—2020

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η Ε.Ε. διοργάνωσε διαδικτυακό τεχνικό εργαστήριο, με αντικείμενο τον κοινό Ευρωπαϊκό χώρο για τον διαμοιρασμό αγροτικών δεδομένων (Common European Agriculture Data Space – CEADS). Πρόκειται για μία προσπάθεια, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες του αγροδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη“.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την “Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δεδομένα“, την προοπτική για τον αγροτικό τομέα, υπάρχουσες υποδομές για δοκιμές και πειραματισμό στο πλαίσιο του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη“, καθώς και επιλεγμένες παρουσιάσεις από εξωτερικούς ειδήμονες του χώρου.

Μία από αυτές τις παρουσιάσεις ήταν του πανευρωπαϊκού δικτύου AIOTI (Alliance for Internet of Things Innovation), του οποίου η NEUROPUBLIC είναι μέλος. Η παρουσίαση του AIOTI έγινε από τον Δρ. Luis Pérez-Freire, και απάντησε στα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τους διοργανωτές σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους του CEADS.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, το gaiasense της NEUROPUBLIC συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στις καινοτόμες πλατφόρμες ευφυούς γεωργίας και διαμοιρασμού δεδομένων.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ειδικοί σε τεχνικά θέματα που αφορούν στο διαμοιρασμό και παροχή δεδομένων, την ανάλυση των αναγκών σε δεδομένα του αγροδιατροφικού τομέα τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς, επιστήμονες, σύμβουλοι, καθώς και ειδικοί σε θέματα τεχνολογιών πληροφοριών.