Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2014
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπογραφή έργου μεταξύ της NEUROPUBLIC, Intrasoft και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Εταιρικά νέα ◦ 20—06—2014

Υπογράφηκε σήμερα 20-6-2014 μεταξύ της Ένωσης NEUROPUBLIC Α.Ε. – Intrasoft International S.A και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η Σύμβαση ανάθεσης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ».

Η αξία του Σύμβασης ανέρχεται στα 1.655.768,19 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την ενοποίηση και διαδραστική λειτουργία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) καθώς και των αναγκαίων ψηφιακών εξατομικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια της Πράξης με Τίτλο: «Υψηλής Προστιθεμένης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥΠΑΑΤ)». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το ΕΤΠΑ.

Έχει ως στόχο την υψηλής ποιότητας και διαθεσιμότητας, διαδραστική αλληλεπίδραση από και προς τους συντελεστές της Αγροτικής Οικονομίας αλλά και προς τους φορείς που ασκούν ή εφαρμόζουν Αγροτική πολιτική ή εμπλέκονται σε αυτή. Το έργο θα προσφέρει τη βέλτιστη εκμετάλλευση των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν στους φορείς μέσω της πράξης e-ΥΠΑΑΤ, την περαιτέρω αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Υπ.Α.Α.Τ, την παροχή υψηλής αξίας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους αγροτικούς συντελεστές, αλλά και τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαλειτουργικότητας στην ανταλλαγή δεδομένων με τους εποπτευόμενους φορείς για την δημιουργία αξιόπιστων αγροτικών μητρώων.