Εταιρικά νέα ◦ 08—10—2013
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υποψηφιότητα ανάληψης έργου του υπουργείου Τουρισμού για την NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 08—10—2013

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με άξονες την ενοποίηση της Πληροφοριακής Υποδομής του υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων φορέων του και τη δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων» προέβη η εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε.

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος και τους πολίτες, εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.611.651,60 ευρώ (με ΦΠΑ).

Στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργείται από το υπουργείο Τουρισμού για το σχετικό έργο, η NEUROPUBLIC Α.Ε. σε συνεργασία με τις εταιρείες Byte Computer και Cyberce, υπέβαλε προσφορά φιλοδοξώντας στην ανάληψή του. Η τελική απόφαση αναμένεται προσεχώς.